web analytics

Tag: wijn

Gedicht voor de zondag

 WIJN  The end of the day. Fine wine aged with time: a splendid finish. De ein fan de dei. Glês wyn, ripe troch de tiid: in moaie ôfdronk. Aan ’t eind van de dag.  Glas wijn, gerijpt door de tijd: een mooie afdronk.   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/gedicht-voor-de-zondag-6/

Falentyn-lyntsjes fan FANvanFryslan (2)

  It is hast sa fier: 14 febrewaris FALENTYNS-DEI.  Dé dei om de alderleafste fan ‘e wrâld yn it sintsje te setten. Of om dyn geheime leafde op in spesjale manier te fertellen datst stikem dochs wol gek op him of har bist. Hjir komme oant Falentynsdei  Falentyn-lyntsjes.   MEER VALENTIJN-MAILHITS ( dus ook Nederlandstalige) …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/falentyn-lyntsjes-fan-fanvanfryslan-2/

Een mooie afdronk (gedicht voor de zondag 67)

  Zoek je Valentijn-spreuken, dan kun je beter kijken op: http://www.mailhits.eu/mail-plus-valentijnliners/ Een grote collectie gedichten vind je op de webstee  1-2-3 gedichten & gedachten. Het adres is:  http://123gedichten.wordpress.com

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/een-mooie-afdronk-gedicht-voor-de-zondag/