web analytics

Tag: west-friesland

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 146)

Anno 1296. Langzaam maar zeker eigenden de Graven van Holland zich toe, wat we nu Noord- en Zuid-Holland noemen. Pas toe ze het Friese gebied naderden werd tegenstand geboden. Willem van Mechelen, Bisschop van Utrecht, spoorde de West-Friezen aan om zich te verzetten tegen Holland.  Met zijn leger belegerde en bemachtigde hij het slot te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-146/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 93)

  Anno 998. Naarmate er minder overvallen door de Noormannen waren, werd de Friese bevolking enige rust en herstel gegund. In deze periode van relatieve rust ontstond er een grote verdeeldheid onder de Friese edelen. Zo werd een belangrijke  edelman Hessel Jongama door zijn neven, Haitze en Solke Enckema, anoniem aangeklaagd dat hij Friesland voor …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-93/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 28)

  Anno 310. Om dezen tijd, tenwijl Haran Hertog van Friesland was, en er van tijd tot tijd alvast meerdere dorpen en gehuchten werden aangebouwd, verhalen de oude Historiën, dat een groot deel van het tegenwoordige Noord-Holland of het land der kleine Friezen, toen ledig en ontvolkt was geworden. Vijf edelen uit de Friezen werden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-28/