web analytics

Tag: Waling Dykstra

Gedicht van Waling Dykstra: Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn!

Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn! ’t Opgeande sintsje laket my oan. ’t Hoantsje kraait kûkelû, ’t douke ropt rûkûkû, Ik wol ek sjonge fleurich fan toan. Alles wat libbet docht der nou sines bij, Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij. Guoskes dy’t snetterje, skiepkes dy’t bletterje, Lamkes dy’t springe, nuvere blij. ’t Ljurkje yn’e wolken, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/gedicht-van-waling-dykstra-wat-bistu-leaflik-rizende-simmermoarn/