web analytics

Tag: vogels

Fûgels (Vogels door Twarres)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/fugels-vogels-door-twarres/

Welke vogel gaat in Friesland “op ‘e wjuk”?

Friesland is Nederlands’ provincie met het meeste water, de langste mensen, de oudste taal. Het Frysk is een rijke, melodieuze en meest authentieke taal met ontelbaar eigen-aardige woorden. Zoals die voor de vogels: Ljurk, akster, mies, ein, eider, klyster, mok, mosk, skries, protter, earrebarre, reager, do, ljip, boereswel, pyk, ein, gril, goes, gealtsje, earn, gielegou, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/welke-vogel-gaat-in-friesland-op-e-wjuk/

Fryslânljocht

it ljocht hinget oer fjilden en fûgels en kij sinnewilledei In fers van Akke Brouwer. In liet fan Anneke Douma: http://www.youtube.com/watch?v=avPYjxppVvo Fokke de Groot – Hoe Soe Ik Net Fan Fryslân Sjonge As lofte-blau yn’t wetter spegelt en wolke-skaad oer d’ierde strûst, As ljurke-sang it hert ferheget, de wyn troch blêd en reiden rûst.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/08/fryslanljocht/