web analytics

Tag: #Twicht

Sulveren Twicht, #Twicht.

Vandaag kreeg Wopkje de Jong ( Fansels) in Harlingen de Sulveren Twicht uitgereikt voor haar inzending:  yn myn tizerige tinzen warrelje wurden wûnderlik twivelriedich twirrelje se  en twinge har ta in twicht

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/silveren-twicht/