web analytics

Tag: Transl AID

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123.     The heavens darken, angry waves are swept up high. The warmth is inside. De himel tsjusteret, de weagen heech opswypke. Binnendoar is ’t waarm. De hemel duistert,  de golven hoog opgezweept.  Binnen is het warm.   Before the fire, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-3/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn. Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden.  Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert. Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/