web analytics

Tag: Transl-AID-Frysk

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie ) útlis-explanation-uitleg.

  Bij leven en welzijn zullen een jaar lang ’s zondags op deze website FANvanFRIESLAND in drie taalvarianten drie drie-regelige verzen ( haiku en senryu) als “haiku-liners” gepubliceerd worden. De opzet is dat zoekmachines de teksten meenemen in hun bestanden ( bij voorbeeld voor Google-Translate). Deze actie past in mijn opzet om te komen tot …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-utlis-explanation-uitleg/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

    It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork. Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke. Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.   Everything you buy is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 19

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   One should not say everything one knows, but all know what to say. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-11/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/