web analytics

Tag: St. Maarten

Een Fries liedje voor sint Maarten.

In lietsje foar Sint Marten: Klaas Bruinsma.   Sint Marten, ja Sint Marten dy hat ús leard te parten. Dy hat jo leard te dielen mei alle earme sielen en f’reonlik om te sjen nei bidlers en nei bern. Wy freegje jo gjin klean f’oar’t sjongen, mar as lean in frucht of snobberij. Dan geane …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/een-fries-liedje-over-sint-maarten/