web analytics

Tag: proverb

FRYSKE SPREKWURDEN ( DNA van de Friezen )

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  ON-geduldig? Klik dan met links voor het volgende Fryske sprekwurd. Wil je een muziekje erbij? Klik hier >  KLIK HIER :

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/30966/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 06/30

                    LOOC-Frysk Listen to Femke:     Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels-3/

Fryske Sprekwurden & sei-Siswizen – 05/30

  LOOC-Frysk Listen to Femke:                                                                                                       …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels-2/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 04/30

LOOC-Frysk Listen to Femke:                                                               Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels/

Fryske Sprekwurden&Sei-Siswizen – 03/30

          LOOC-Frysk Listen to Femke:   Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Meer sei-siswizen vind je hier …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurdensei-siswizen-in-spreuktegels/

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen – 02/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke:   ———————————————————————————————————————————————————– He who likes to laugh, has white teeth.   Wa’t graach laket, hat wite tosken.   Wie graag lacht, heeft witte tanden.   A dentist is someone who turns lead into gold.   In toskedokter is ien dy’t lead yn goud feroaret.   Een tandarts is iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk-4/