web analytics

Tag: praatmarfrysk

KLINK-KLAAR

  MEI IEN GLESKE KINNE JO NET KLINKE Letterlijk lijkt het me klink-klaar: met één glas kun je niet klinken. Je hebt er duidelijk TWEE voor nodig, dat van jezelf én het glaasje van een ander. Het hoort bij de (Hollandse) gezelligheid om op elkaars gezondheid te drinken. Uiteraard niet teveel, want dát is weer slecht voor het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/klink-klaar/

*Een gulle makelaar.*

  In golle makelder Op een middag reed een makelaar in zijn limousine langs een pad en zag twee mannen in de berm bezig om gras te eten. – Op in middei ried in makelder yn syn limûsine oer de dyk en seach twa manlju yn ’e berm oan it gers iten.  Ontsteld liet hij zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/een-gulle-makelaar/

Het kan verkeren (grapke)

Twee konijntjes en een egeltje zitten ’s avonds langs de kant van de weg. –  Twa knyntsjes en in stikelbarchje sitte jûns yn ‘e berm fan ‘e dyk. Vraagt het egeltje: ‘Hoe komt dat nou? Je ziet altijd platgereden egeltjes op de weg liggen, maar nooit platgereden konijntjes.’ – Freget it stikelbarchje: ‘Hoe komt dat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/het-kan-verkeren-grapke/

SLAAPPOP (grapke)

   SLAAPPOP – SLIEPPOPPE   Een man komt thuis met z’n dochtertje, dat hij die dag had meegenomen naar z’n werk. -In man komt thús mei syn dochterke, dat er dy dei meinommen hie nei syn wurk.     Het meisje vraagt: “Ik heb pappa in zijn kantoor gezien met een mevrouw, maar waarom zei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/slaappop-grapke/

Betrekkelijkheid

      Wy kinne allegeare net spinne al hiene wy it flaaks forgees. Een leukespreuk uit het Zuid-afrikaanse komt ( hertaald) op hetzelfde neer: We kunnen niet allemaal in het orkest spelen…..er moeten ook lui aan de kant staan om te klappen. Ofwel: niet iedereen heeft talent of de mogelijkheden om ze te benutten. FLAAKS = …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/betrekkelijkheid/

AAN DE BAR (grapke)

– OAN DE BAR   Gosse en Keimpe zitten samen aan een bar. Gosse zegt: – Gosse en Keimpe sitte tegearre oan in bar. Gosse seit:   “Wat ben jij verdomd ongezellig, Keimpe. Je zit al een uur naar die kapstok te kijken”. – “Wat bisto ferhipte ûngesellich, Keimpe. Do sitst al in oere nei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/aan-de-bar-grapke/

Inpakperikelen.

    Ik ben niet goed in het inpakken van geschenken,  in vergelijking met mijn collega’s in onze winkel. – Ik bin net goed yn it ynpakken fan presintsjes, as ik dat mei myn kollega’s yn ús winkel ferlykje.   Maar eens moest ik een cadeautje voor een klant inpakken toen er niemand anders beschikbaar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/inpakperikelen/

Don’t fence me in.

Een oud Fries spreekwoord luidt: ALTYD THÚS IS ALTYD FINZEN   Dat is woordelijk: Altijd thuis is altijd gevangen. Het oude Fries heeft veel gemeen met het oude Engels. Het Engelse fence betekent: omheining, beschutting. In het Frysk is “in finzene”: een gevangene en een gevangenis is “in finzenis”. Figuurlijk beleert het gezegde: kijk eens over …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/dont-fence-me-in/

Klaas Bruinsma over St. Maarten, twee opzegversjes van TOMKE

In lietsje foar Sint Marten: Klaas Bruinsma. Sint Marten, ja, Sint Marten dy hat ús leard te parten. Dy hat jo leard te dielen mei alle earme sielen en f’reonlik om te sjen nei bidlers en nei bern.   Wy freegje jo gjin klean f’oar’t sjongen,mar as lean in frucht of snobberij. Dan geane wy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/klaas-bruinsma-over-st-maarten-twee-opzegversjes-van-tomke/

OPENHEID (grapke)

  OPEN OP ZONDAG – IEPEN OP SNEIN Een meisje uit een Fries dorpje ging op een mooie zondag een eindje wandelen. – In famke út in Frysk doarpke gong op in moaie snein in eintsje te kuierjen.      Verbaasd zag ze in het bos een parachutespringer aan een boom hangen. – Ferheard seach …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/openheid-grapke/

VLOEKGAAI

 Papegaai te koop – Pappegaai te keap         Een dominee wil een papegaai kopen. – In dominy wol in pappegaai keapje     Weet je zeker, dat dit beest niet vloekt of beledigt?, vraagt de predikant. – Bist der wis fan dat dat bist net flokt of ien ferrifelt?, freget de predikant.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/vloekgaai/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 30

KLIK HIER   360. Op ‘e merk is jo euro in gûne wurdich. Op de markt is uw euro een gulden waard. 359. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig werk, zei het oude vrouwtje, en ze stond met één voet op het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-30/

Meer laden