web analytics

Tag: polsstokspringen

I-DOC.FIERLJEPPEN

FIERLJEPPEN: een unieke en spectaculaire Fryske cultuursport. In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/i-doc-fierljeppen/

It giet oan: aanst fier-ljeppen en ljip-aaisykje yn Fryslân (2011)

 Foto fan Van der Meulen-Snits. Fan fan Fryslân fansels.     ikker nei ikker   stoareagje linich ljeppe   omtinken pet fol       In haikûfers fan Tryntsje van der Veer. Út BINNENTÚN. Aanst moarns iere betiid er al op út, mei de pols nei de greide ta. Wol jim wol leauwe dat ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/it-giet-oan-aanst-fier-ljeppen-en-ljip-aaisykje-yn-fryslan-met-het-vkblog-over-de-sloot/