web analytics

Tag: pappegaai

Ôfkuollings-momint (grapke: afkoelings-moment)

  Wytse hie in pappegaai krige op syn jierdei. Wytse had een pappegaai op zijn verjaardag gekregen. It bist stelde him oan, hie in min sin en flokte. Het beest stelde zich aan, was humeurig en vloekte. Wytse die o sa syn bêst de fûgel syn gedrach te feroarjen, mar neat holp. Wytse deed erg …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/ofkuollings-momint-grapke-afkoelings-moment/

VLOEKGAAI

 Papegaai te koop – Pappegaai te keap         Een dominee wil een papegaai kopen. – In dominy wol in pappegaai keapje     Weet je zeker, dat dit beest niet vloekt of beledigt?, vraagt de predikant. – Bist der wis fan dat dat bist net flokt of ien ferrifelt?, freget de predikant.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/vloekgaai/