web analytics

Tag: ouderdom

Gedicht voor de zondag

 WIJN  The end of the day. Fine wine aged with time: a splendid finish. De ein fan de dei. Glês wyn, ripe troch de tiid: in moaie ôfdronk. Aan ’t eind van de dag.  Glas wijn, gerijpt door de tijd: een mooie afdronk.   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/gedicht-voor-de-zondag-6/

REGEN (haiga, klankbeeldgedicht)

Tover dit fotovers om in een klankbeeldgedicht. Klik hier >  (Blue: composition by Eddie Allamand)  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/regen-haiga/

Meedansen? (tanka)

  Ook deze tanka (schema 5-7-5 en 7-7) kun je met RECHTS AANKLIKKEN en verzenden als MAILHIT (optie PER E-MAIL VERZENDEN) Hier is het vers uitgebracht als AFBEELDING en voorzien van het element KLANK: in dit geval een PianoTweet van Joost Brands. KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/meedansen-tanka/

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/

Eenzaam (senryu, 川柳 )

  In stokâlde man, Slofkjend it túnpaadsje lâns Opnij gjin post hjoed.   Een stokoude man, sleepvoetend het tuinpad neer. Weer geen post vandaag.   —————————————————————— Gedicht: Henk Veenstra, omzetting Wopkje-Fansels

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/eenzaam-senryu/

Opa is nog NIET jarig (haiku)

twintig ballonnen buiten adem, een liesbreuk vóór het feest begint

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/opa-is-nog-niet-jarig-haiku/