web analytics

Tag: nieuws

‘Fryslân Topattraksje’ (klik-klare kopregels)

It toerisme yn Fryslân makket al in tal jierren in sûne ûntjouwing troch mei jierlikse groeipersintaazjes fan 7 oant 10 prosint. Neffens de Ingelske krante de Daily Express foarmet it Frysk de basis fan de hjoeddeiske Ingelske taal. “Your kids will pick up the Frisian language in six months.” Nieuws: Friese duurzaamheid. Het Noord-Nederlandse waterleidingbedrijf Vitens gaat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/%c2%91fryslan-topattraksje%c2%92-klik-klare-kopregels/