web analytics

Tag: NHL

Drietalige Pabo’s geopend (Trijetalige pabo’s iepene).

tiisdei 2 novimber 2010  LJOUWERT – Ljouwert hat as earste stêd yn Nederlân twa pabo’s mei in trijetalich lesprogramma. Der binne hjir hieltyd mear basisskoallen dy’t lesjouwe yn Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, mar de measte masters en juffen ha net leard hoe’t se lesjaan moatte yn trije talen. Noardlike Hegeskoalle NHL en Stenden Hegeskoalle binne dêrom …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/drietalige-pabos-geopend-trijetalige-pabo%e2%80%99s-iepene/

TAALHULPEN voor nieuwe Nederlanders.

  Anno 2012. Vanwege financiële steun aan ANDERE landen moet Nederland enorm gaan bezuinigen. Met een botte kaasschaaf, op elk terrein. Zo doende wordt ook in het onderwijs, op taal-ondersteuning gesnoeid. Anno 2015. Er is bedacht hoe “leuk” het zou zijn als buitenlanders in Fryslân t.g.v. Leeuwarden-Friesland-Holland-2018 in aanraking zouden KUNNEN komen met de Fryske …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/taalhulpen-voor-nieuwe-nederlanders/