web analytics

Tag: nederlands

Di-fers KOI-KOI

Een bewerking als ontwerp voor een tegel-tableau. © Marc Wedman  © Henk Veenstra  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/di-fers-koi-koi/

Gjin fijannen (grapke)

  As de tsjerketsjinst dien is freget de dûmny: “Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?”  80% stekt de hannen omheech. Aan het eind van de dienst vraagt de dominee: ‘Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?’ 80 % steekt zijn hand op. De dûmny wjerhellet de fraach mei klam: ” Hoefolle fan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/gjin-fijannen-grapke/

een WERELD VAN TALEN

Link >  WORLD of LANGUAGES –WRÂLD fan TALEN – WERELD van TALEN Met jouw hulp kunnen hier heel veel taal-varianten van deze oud-Chinese spreuk verschijnen. Zet jij deze tekst ( met volledig behoud van de betekenis) even om in een ANDERE taal? Stuur je bijdrage voor een WERELD van TALEN per formulier op SERVICE van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/27012/

OP DYN BLAUWE EAGEN/ OP JE BLAUWE OGEN (grapke)

– Sietse en Lolke binne tegearre oan it stappen yn London. Sietse en Lolke hebben samen een uitstapje in Londen. – Sietse beslút de lêste jûn yn harren hotelkeamer TV te sjen, wylst Lolke nei in kroech giet. Sietse besluit de laatste avond in hun hotelkamer TV te kijken, terwijl Lolke naar een kroeg gaat. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/op-dyn-blauwe-eagen-op-je-blauwe-ogen-grapke/

Duizendpotig (grapke)

  Tûzenpoatich grapke. Een oude man was eenzaam en besloot een huisdier aan te schaffen. In âlde man wie iensum en besleat in húsdier oan te skaffen. In de dierenwinkel werd hem een duizendpoot aangepraat. Yn ‘e dierewinkel waard him in tûzenpoat oanpraat. Want volgens de eigenaar was het een pratende duizendpoot. Want neffens de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/duizendpotig-grapke-2/

Jûnbea-avondgebed in het FRYSK (taalhulp)

  KLIK HIER OM HET LIED TE BELUISTEREN   Jûnbea (avondgebed)     Lit my noait Jo grûn ferlitte. Stean my troch Jo lijte by.   Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst  gjin belang mear hawwe foar my.     Zie voor de complete tekst van dit bericht op FAN. Ga naar >  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/gebed-in-het-frysk/   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/avondgebed-in-het-frysk-taalhulp/

POTLEAD ( grapke )

In grutte útfining A great invention Een grootse uitvinding ——————————————————————————————————————————————————- Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft. When NASA sent astronauts into space, they discovered that a ballpointpen did not work at zerogravity. Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/potlead-grapke/

Een hele toren om Nederlands te praten.

  Hoi Sake, gelukkig ben ik nog op tijd, ik heb er tegenaan gereden. Dat was een hele poepetoer, ik heb zuiver het eind in de bek. Ik ben zo moe als een made. Het was een hele schuiver in de wind op, ik ben helemaal uit de lijken. Onderwijs beluikte de lucht ook nog …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/een-hele-toren-om-nederlands-te-praten/

Meteoor

Doe’t ús fleantúch boppe Arizona fleach, fertelde de piloat oer de lânskipskenmerken. Toen ons vliegtuig boven Arizona vloog, gaf de piloot uitleg over de landschapskenmerken. Rjochts fan jo sjogge jo de Meteor-Krater, in grut toeristysk trekplaster fan Noard-Arizona. “Rechts van u ziet u de Meteor-Crater, een grote toeristische trekpleister van Noord-Arizona. Dy krater is ûntstien …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/meteoor/

KORTERLANDS

WEIGERAMBTENAAR werd uitverkoren als WOORD VAN HET JAAR 2011. Tijdens het tweejaarlijkse taalcongres van het Genootschap Onze Taal werd een ander nieuw woord geboren: KORTERLANDS. In een zaal bomvol taalfanaten verkondigde hoogleraar taalvariatie prof Hans Bennik, dat de Nederlanders relaxter zouden moeten omgaan met veranderingen in de taal. Hij had bespeurd, dat er in nieuwe media …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/korterlands/

Een 1-2-3 gedicht (haiku in drie talen)

Een wind van verandering.  Bomen lossen het blad: ruimte voor vernieuwing.    Wyn fan feroaring. Beammen litte blêden los, Romt foar ferjonging.    Winds of change blowing. Trees are loosening their leaves, room for rejuvenation.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/een-1-2-3-gedicht-haiku-in-drie-talen/

senryu-trits

 Zoals een haiku (met de verdeling in vijf, zeven en vijf lettergrepen) gaat over de zichtbare natuur, gaat de senryu over de menselijke natuur. Soms, als niemand kijkt, schemert  zijn schaduw over ’t pad. Maar haar bed blijft koud.      As nimmen oars sjocht skimeret  syn skaad oer ’t paad. Har bêd bliuwt kâld. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/senryu-trits/

Meer laden