web analytics

Trefwoord archief: MOOC

LJURK….(haiga-trivar).

  Vers voor het voorjaar. Ook deze drievoudige haiku kun je op simpele wijze met je e-mail meesturen. Gewoon door er op te klikken en de optie PER E-MAIL VERZENDEN invullen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/05/ljurk/

I-Doc.Drietaligheid-Friesland

De Europese Commissaris voor Meertaligheid, Leonard Orban, is zeer te spreken over het drietalig onderwijs in Friesland. Orban zag dat op basisschool “De Frissel” in Feanwâlden de kinderen worden onderwezen in het Nederlands, het Engels en het Fries. Friesland is een voorbeeld voor andere meertalige regio’s in Europa, aldus Orban. De Europese Commissaris is van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/i-doc-drietaligheid-friesland/

Dertig dozijn LLL-sprekwurden & sei-siswizen

Friese spreekwoorden en gezegden, ingesproken (MP3-bestand).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/lll-sprekwurdensei-siswizen/

GEDICHTopZONDAG ( 50, Haiga-Trivar)

KLIK HIER om dit beeldgedicht om te toveren tot een KLANKbeeldgedicht: Het beeldgedicht kun je met iemand DELEN. Klik daarvoor op de afbeelding en benut de optie PER E-MAIL VERZENDEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/gedichtopzondag/

het STRIPBOEK……óók een TAALHULP ?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/het-stripboek-ook-een-taalhulp/

TAALHULPEN voor nieuwe Nederlanders.

  Anno 2012. Vanwege financiële steun aan ANDERE landen moet Nederland enorm gaan bezuinigen. Met een botte kaasschaaf, op elk terrein. Zo doende wordt ook in het onderwijs, op taal-ondersteuning gesnoeid. Anno 2015. Er is bedacht hoe “leuk” het zou zijn als buitenlanders in Fryslân t.g.v. Leeuwarden-Friesland-Holland-2018 in aanraking zouden KUNNEN komen met de Fryske …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/taalhulpen-voor-nieuwe-nederlanders/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER   60. De leafde is blyn. Liefde is blind. 59. Alde leafde rustket net. Oude liefde roest niet. 58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn. Liefde in huis is als zonneschijn. 57. Leafde is de swiete lêst fan it libben. Liefde is de zoete last van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER   13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen.  Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd. 15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/   Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode) KLIK HIER >  BOERDERIJLEVEN 1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.       Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries. 2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/

FRIESE LESMETHODE

De leermethode ging uit van de dagelijkse dingen en de thuis gesproken taal : het Fries. Daaruit werd het woord naar voren gehaald, in beeld gebracht. De afbeeldingen werden op het leesrekje hierboven gezet en aangevuld met losse, bijpassende woorden en lidwoorden. In een later stadium werden de woorden los van de afbeelding gebruikt en letters …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/11/friese-lesmethode-column-haarkloverij-expositie-grootkoor-friesland-new-london-chorale/

Meer laden