web analytics

Tag: LOOC

Ljurk- lark- leeuwerik (haiga-trivar)

 + (KLANK)beeldgedichten Henk Veenstra https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1221010323689365504/pu/img/2oLCOPcDR0_u6Qj7?format=jpg&name=small    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/ljurk-lark-leeuwerik-haiga-trivar/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -22

          Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. —————————————————————————————————————————————   Those who hires oneself out as a dog also must eat bones. Wa’t him as hûn ferhiert, moat ek bonken frette. Wie zich als hond verhuurt, moet ook botten vreten.     Those who dares himself on slippery …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/tegels/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

By de mar ( klankbeeldgedicht Wobbe Atsma )

KLIK HIER om dit beeldgedicht om te toveren tot een KLANKbeeldgedicht: Het beeldgedicht kun je met iemand DELEN. Klik daarvoor op de afbeelding en benut de optie PER E-MAIL VERZENDEN. Of misschien kun je delen door SELECTEREN, KNIPPEN en PLAKKEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/by-de-mar-klankbeeldgedicht-wobbe-atsma/

Nei it stasjon. (taalbetizing, language confusion, taalverwarring)

Op de Alde Wei yn Drachten kuierje twa plysjes. On the Old Way in Drachten  two policemen are walking. Op de Oude Weg in Drachten kuieren twee politieagenten . Der stoppet in auto mei in Ingelsk nûmerboerd. A car with an English numberplate is stopping. Er stopt een auto met een Engels kenteken. De sjauffeur docht it rjochter …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/nei-it-stasjon-taalbetizing-language-confusion-taalverwarring/

dûnsje mei my, 1-2-3 (ik sil dy krije)

LOOC   FRYSK-English-Dutch    Vandaag wordt er geteld onder de gezellige COUNTRY met de Friese zangeres Wietske Laverman. Today you can learn counting by country.  There’s a Dutch saying “He can’t count to ten”  ( meaning he’s stupid). You can do more after this excercise. After this, the rest is peanuts.                                                                           dance  with me …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/1-2-3-ik-sil-dy-krije/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

Language-aid for the Frisian language in the year 1949.

Foto: Smelne’s Erfskip.   On top two of the first hornbooks for learning a different language. Made in Frisian by the teacher Wike Zijlstra for her youngest pupils. dou – dove – duif beam – tree – boom apels – apples – appels    + LOOC for more…. Onderwijzeres Wike L. Zijlstra verrichtte baanbrekend werk voor het Friestalig onderwijs met haar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22249/

Taalvergelijking

 The FRISIAN LOOC The three languages  Frysk, English and Dutch are from origin very simular as you can see here. De verbs and nouns are marked here red and blue. Listen-learn how  to pronounce  IEN, STIEN, ALINNE, KIN, GJIN, MOAL, MEITSJE.       You’ll discover the easiness of this Little Open, Online Course – English> …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/taalvergelijking/

Country-klanken: Wietske Laverman mei Fereale as in Hin.

The FRISIAN LOOC: taalhulp Frysk>English>Dutch De single FEREALE AS IN HIN is uitgebracht door Marista records Dokkum. Sjong mar mei. By alles wat ik doch en alles wat ik sjoch -In everything I do and in everything I see -Bij alles wat ik doe  en alles wat ik zie Ik kin der neat oan dwaan,  ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/country-klanken-wietske-laverman-mei-fereale-as-in-hin/

De C van Carolus, de D fan……..

Jaren geleden is op deze site gepubliceerd: een BABY-NAAMGENERATOR met een aantal pagina’s voornamen van oud-Friese en Germaanse origine plus betekenissen van de gebruikte woordstammen. Maar er zijn meer betekenisvolle baby-namen dan die uit mijn eerdere voorkeurselectie, zoals: DAERD, DATHO, DAUTSEN, DÊDJER, DITMER, DEIKJEN, DERRE, DIBBELT, DIBBRICH, DIDER, DIELKE, DIEUWER, DIMKA, DIUKE, DITMER, DITSEN, DJOEGINE, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/de-c-van-carolus-de-d-fan/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 19

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   One should not say everything one knows, but all know what to say. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-11/

Meer laden