web analytics

Tag: leren

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie. Deze “spreuktegels” kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. Elke spreuktegel kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld. De uitspraak van het spreekwoord kan worden beluisterd door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Onderwijs in de Friese taal (Harm Beertema 2014)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/onderwijs-in-de-friese-taal-harm-beerema-2014/

Friese taalhulp voor de kerst..

Hier RECHTS op FAN vind je de vertaalhulp van AFUK. Ter omzetting kun je 1 woord invoeren en met een beetje mazzel kun je de Fryske versie ook beluisteren. Hoe zwak de taal van de Friezen, het Frysk er ook voorstaat: navraag bij de Provinsje leert dat er GEEN BEHOEFTE is een meer ofwel betere …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/12/friese-taalhulp-voor-de-kerst/

De scholing is weer begonnen.

  In FRIESLAND heeft het alfabet maar 24 letters: de Q en X worden niet gebruikt, behalve in leenwoorden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/de-scholing-is-weer-begonnen/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 16

Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst. KLIK HIER     Listen to Femke: Een mini-cursus Frysk ( de Lezen- Luisteren-Leren-methode ) > Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn) ——————————————————————————————————————————————-   A stone alone can not grind flour.  Ien stien allinne kin gjin moal meitsje. Een steen alleen kan geen meel malen.     Everyone ’s …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-10/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -15/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke: Who rebukes another person must be clean himself. Dy’t in oar beskrobje wol, moat sels suver wêze. Wie een ander wil berispen, moet zelf zuiver zijn.   The wheelbarrow will roll, but stil you have to push him. De kroade wol wol rolje, mar jo moatte him wol skowe. De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-9/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 14/30

LOOC-Frysk Listen to Femke: ————————————————————————————— Who wants to lick all the pots and pans, ends up getting splinters in the tongue. Dy’t al de potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. Wie alle potten en pannen wil uitlikken, krijgt op het laatst splinters in de tong.   The tree of …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-8/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 13/30

          LOOC-Frysk Listen to Femke: UITSPRAAK Meer spreuktegels vind je hier >    + superlink Friese spreuktegels ——————————————————————————————————————————————- Although Friesland is flat … it has its highlights. Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten.     If the words do not come from …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-7/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 12/30

                          Meer spreuktegels vind je hier >    + superlink Friese spreuktegels ———————————————————————————————————————————————————–     If you have nothing to do, do not do it here. Ast neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.  Als je niets te doen hebt, doe …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-6/

Meer laden