web analytics

Tag: language

ZITGEDRAG (Friestalig gezegde)

   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/zitgedrag-friestalig-gezegde/

Jûnbea-avondgebed in het FRYSK (taalhulp)

  KLIK HIER OM HET LIED TE BELUISTEREN   Jûnbea (avondgebed)     Lit my noait Jo grûn ferlitte. Stean my troch Jo lijte by.   Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst  gjin belang mear hawwe foar my.     Zie voor de complete tekst van dit bericht op FAN. Ga naar >  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/gebed-in-het-frysk/   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/avondgebed-in-het-frysk-taalhulp/