web analytics

Tag: kijken

SesameSelect Frysk SKÔGJE

SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels- SKÔGJE IS SJEN MEI JINS BREIN EN FIELE MEI JINS HERT SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-  UITLEG, ÚTLIS, EXPLANATION Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/sesameselect-frysk/

SesameSelect-Nederlands/filosofie.

SesameSelect-Tussen twee regels-SesameSelect-Tussen twee regels-SesameSelect-Tussen twee regels- Zien is kijken met je brein en voelen met je hart. SesameSelect-Tussen twee regels-SesameSelect-Tussen twee regels-SesameSelect-Tussen twee regels- UITLEG, ÚTLIS, EXPLANATION

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/sesameselectfrysk/

SesameSelect: ZIEN IS…..

Select(eer) ZIEN IS KIJKEN MET JE OGEN DICHT en VOELEN MET JE HART TO SEE OR NOT TO SEE….THAT’S THE QUESTION   Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/zien-is/

ZIEN (mailhit-filosofie)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/zien-mailhit-filosofie/