web analytics

Tag: jild

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -11/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke:   Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Meer spreuktegels vind je hier >    + …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-5/

SPREKWURDEN OER JILD (spreekwoorden over geld).

Jild te winnen jout mear nocht as jild te ervjen. It jild, dat rûn is, makket faak siik dat sûn is. Jild dat is de duvel syn dommekracht. Jild is de siel fan ’e oarloch. Dy’t jild hat kin jild winne.   Jild te winnen is in geunst, mar ’t goed te brûken is in keunst. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/sprekwurden-oer-jild-spreekwoorden-over-geld/