web analytics

Trefwoord archief: humor

Draaikonterij.

  Jordaanmusical De Jantjes: Draaien, altijd maar draaien, anders dan ga je…naar de haaien.     Draaien, altijd maar draaien, zei de politicus, anders dan gaat ons partijtje naar de haaien. Graaien, graaien, altijd maar graaien, zei de bankdirecteur, anders hoor je niet bij de haaien. Zwaaien, zwaaien, altijd maar zwaaien, zei de Koningin, anders …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/draaikonterij/

Onliners: AANGEBRAND

AANGEBRANDE KIP – OANBRANDE HIN – Doe’t ús bern noch thús wennen, brûkten wy de stelregel: Ast oer it iten kleist, dan siedsto moarn it iten. Toen onze kinderen nog thuis woonden, gebruikten we de stelregel: Als je over het eten klaagt, dan kook jij morgen.   – Op in jûn wie it tige drok …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/onliners-aangebrand/

Huwelijksverwachting (grapke)

  Alders hawwe faken in ûnrealistysk takomstbyld fan harren bern. Ouders hebben vaak een onrealistisch toekomstbeeld van hun kinderen.       Op de dei dêr’t ús dochter op berne waard, belle in freon op, dy’t ien dei dêrfoar in soantsje krigen hie. Op de dag waarop onze dochter geboren was, belde een vriend die een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/huwelijksverwachting-grapke/

IN DEI FRIJ

Foarhinne wie it lestich om in dei frij te nimmen. Vroeger was het lastig om een dag vrij te nemen.   – Twa meiwurkers fan in bedriuw sitte te krimmenearjen op it wurk.   Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen op het werk.   – Hja soenen sa graach ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/in-dei-frij/

Een doosje lucifers voor 10 euro (grapke)

– In Belgyske firma, dy’t yn lúsjefers hannele, woe op in orizjinele wize reklame meitsje. Een Belgische firma die in lucifers handelde, wilde op een originele wijze reclame maken. – Hja stjoerden in fertsjintwurdiger op en paad om oan dyjinge, dy’t in doaske fan harren merk lúsjefers by him hie, in biljet fan tsien euro …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-doosje-lucifers-voor-10-euro-grapke/

Laad meer