web analytics

Trefwoord archief: Holland

Schouwburg Drachten (de Lawei)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/schouwburg-drachten-de-lawei/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 94)

  Anno 1024. De Hollandse graaf Diederik III begon een oorlog tegen de Friezen onder het voorwendsel de dood van zijn vader te willen wreken. Hij zou, met hulp van het leger van Godfridus (Hertog van Lotharingen), heel Friesland van het Vlie tot de Eems hebben bemachtigd. Volgens sommige geschriften zijn veel gehuchten en dorpen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-94/

Stilwyt beferzen leit de wrâld yn ‘e moarntiid. De sinne skittert.

Stilwyt beferzen leit de wrâld yn ‘e moarntiid. De sinne skittert. Wit bevroren ligt de wereld in de ochtend, schitterend in de zon. Naar een haiku van Johanna Kruit. Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/stilwyt-beferzen-leit-de-wrald-yn-e-moarntiid-de-sinne-skittert/

VersVoorVandaag-2021

                                   Verkort ADRES van dit beeldgedicht  >  bit.ly/33a98IC Nieuwere fotoverzen (beeldgedichten, haiga, lytsfers) vind je op de web-site fanvanfryslan.nl in het menu GEDICHTEN of via dit verkorte adres >  https://bit.ly/39IHhBE  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/gedicht-op-zondag-27/

De zesde zesdedag serie zeswoord one-liners over SCHAATSEN.

Alweer, op de ZESDE DAG van de week "a sixpack six-word one-liners". Zes, zeswoord one-liners, bedacht en bewerkt door Touché, Anna Liese, me, myself and I. Elke zesde dag, om zes uur zes, in het Frysk omgeturnd door Wopkje de Jong fansels.     Is het ijs dun? Ga klunen! Tin iis? Dan silst klúnje moatte! Die faut …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-zesde-zesdedag-serie-zeswoord-one-liners-over-schaatsen/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 93)

  Anno 998. Naarmate er minder overvallen door de Noormannen waren, werd de Friese bevolking enige rust en herstel gegund. In deze periode van relatieve rust ontstond er een grote verdeeldheid onder de Friese edelen. Zo werd een belangrijke  edelman Hessel Jongama door zijn neven, Haitze en Solke Enckema, anoniem aangeklaagd dat hij Friesland voor …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-93/

Schaatspret

  Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/schaatspret/

De verlichting (grapke)

  Ferljochting In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt. Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. Ynienen heart er in stimke ‘Help! Help!” roppen. Opeens hoort hij een stemmetje “Help! Help!” roepen. Hy sjocht in puntmûtske noch krekt boppe wetter útstekken en lûkt it omheech. Hij ziet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-verlichting-grapke/

Gedicht op Zondag – 26 (als nóg een sneeuwvlokje)

  Alle haiku 2010 (lytsfers, haiga, fotoverzen…)  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/gedicht-op-zondag-26-als-nog-een-sneeuwvlokje/

Zesde dag-05: KERSTKRANSJES, voer voor KWAKKER *) Nederland.

Alweer, op de ZESDE DAG van de week “a sixpack six-word one-liners”. Zes, zeswoord one-liners, bedacht en bewerkt door Touché, Anna Liese, me, myself and I. Elke zesde dag, om zes uur zes, in het Frysk omgeturnd door Wopkje de Jong fansels. De volgende week: een sixpack zeswoord-liners over SCHAATSEN.   Nederland luilekkersteland: hapje, sapje,  kaasje, glaasje.    Nederlân …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/zesde-dag-05-kerstkransjes-voer-voor-kwakker-nederland/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 92)

In de jaren 991 en 992 werden Friesland, Saxen en Frankrijk alweer overvallen door woeste benden Noormannen. Het meest werd gevreesd de stam der Askomannen ( uit Oud-saskisch: zeesoldaten). In 991 werd de Friese hoofdstad Stavoren door deze Askomannen (mogelijk onderdanen van Swijn Otho)  geplunderd. Uit vrees voor deze rovers werd de stad Bremen met …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-92/

Zwarte zon (gedicht op zondag -25) 川柳

 Alle haiku 2010 (lytsfers, haiga, fotoverzen…)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/zwarte-zon-gedicht-op-zondag-25/

Laad meer