web analytics

Tag: Holland

Visserslatijn-Fiskerpraat

  Hjoed yn Kafee-Biljeart Nearnewâld:   Anna Liese: Moai, jongens, dat jim der yn ’t nije jier wer binne. Ha jim ôfrûne hjerst noch wat fongen?   Sjaak Useme (S.A.): Ag, nee, ek vang omtrent nooit iets nie.   Touché: Ik wol hear. Ik ha altyd meardere angels yn ’t wetter  Ik en de hûn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/visserslatijn-fiskerpraat/

Het Fisherman’s Friend-effect (senryu)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/het-fishermans-friend-effect-senryu/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 38)

Anno 435. In dat jaar had er in Friesland een vreesselijk onweder plaats, zoo van storm, watervloed als hagelslag. Sommige hagelsteenen waren een voet lang en een halve voet breed, veroorzaakten bedenkelijke schade; zijnde er veel vee door omgekomen. De zee, door stormen aangestuwd, overstroomde het land, en er verdronken meer dan zeshonderd menschen.   …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-38/

Zout op de weg voor de heilige koe?

PEKELZONDEN    Anno 2010. Bij het recente ijzige weer wordt heel wat zout  over ons openbare pad uitgestrooid. De vloer van de zout-opslagsilo’s is al lang en breed zichtbaar. Om een aankomende sneeuw-en ijzelperiode het hoofd te bieden kopen Rijk, Provincies en Gemeenten nu een noodvoorraad in. Bijvoorbeeld bij Frisia Zout te Harlingen, die ondanks een eerder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/zout-op-de-weg-voor-de-heilige-koe/

structuren-1

Je zult je afvragen…..waarom deze afbeelding op ONLINERS-FRIESLAND? Wel, misschien ken je (zie in de linkkolom) mijn “haiku-therapie”? Die draait er om, dat je even uit de hectiek van het dagelijks bestaan, even uit je beslommeringen, pijn, angsten en zorgen kunt komen door je aandacht heel geconcentreerd te richten op zaken BUITEN JEZELF. Door goed …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/structuren-1/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 37)

In het jaar 435 hadden er in Friesland vreesselijke onweders plaats met hagelstenen ter grootte van een voet lang en een halve voet breed, die bedenkelijke schade veroorzaakten, zijnde er veel vee door omgekomen. De zee, door stormen aangestuwd, overstroomde het land, en er verdronken meer dan zeshonderd menschen.   Anno 442. Een deel van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-37/

Een Fries in Belgïe (grapke)

– Jelle út Burgum giet nei België. Jelle uit Bergum gaat naar België. – As er op de grutte dyk rydt sjocht er in jonkje midden op de dyk oan it fiskjen. Als hij op de snelweg rijdt ziet hij een jongetje midden op de weg aan het vissen. – Jelle tinkt: Wat is België doch in raar lân! Jelle denkt: Wat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/een-fries-in-belgie-grapke/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 36)

Anno 385. De Franken waren eenen geruime tijd bondgenooten der Romeinen, maar vielen nu over den Rijn, in Gallie. De Friezen, Saxers en andere volken maakten gemeene zaak met de Franken. Zij weigerden de gewone jaarschatting aan de Romeinen, en sloegen den Raadsheer Sisinus en deszelfs volk, met de invordering dier schatting belast, dood.  De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-36/

In trijke grapkes (2)

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel. – Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80. – It mantsje …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/in-trijke-grapkes-2/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 35)

  Sommige geschiedschrijvers vermelden echter dat Hengist en Hors, met eene wel toegeruste vloot uit de wateren van Friesland, terstond oostwaarts heengestevend zijn, en dat zij bij de rivier de Eider eene ledige streek vonden, zich aldaar vestigende en rigtende alles zoveel mogelijk in naar de manier van het door hun verlaten Friesland. Hunne nieuwe …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-35/

In trijke grapkes (1)

  Trije âldelju sjogge elkoar nei jierren wer: “Wat dogge jo sûnt  jo mei pensjoen binne?” Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren: “wat doet jij sinds je met pensioen bent?”   De earste seit: “Ik nim foto’s ….de twadde seit: Ik túnkje …..De tredde seit : Ik doch opspoaringswurk….” De eerste zegt: “ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/in-trijke-grapkes-1/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 34)

  Hertog Odolf beproefde om de palen van zijn gezag Oost- en Zuidwaarts uit te breiden. Een leger verzameld hebbende, heeft hij, vooral over de Eems en Wezer, vele landen en sterkten der Cauchen in bezit genomen. De Cauchen zijn grootendeels onder de Franken en voorts onder de Friezen ingesmolten. De Romeinen schijnen den Friezen, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-34/

Meer laden