web analytics

Tag: herfst

ONLINE-POËZIE (week 50)

Wil je elke week twee verse verzen ontvangen? Kopieer en plak dan deze QR.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/online-poezie-week-45/

Het laatste appeltje….(haiku)

PianoTweet van Joost Brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/het-laatste-appeltje-haiku/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht ( herfst-haiku 06 )

It rûzereauntsjen fan de beammen yn myn tún: de hjerst komt der oan. Het ritselruisen van de bomen in mijn tuin: de herfst in aantocht. Restling of rune leaves of the trees in my garden: autumn ’s approaching.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-04/

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

Buigend voor de buien (klankbeeldgedicht)

KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/buigend-voor-de-buien-beeldgedicht/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

1 No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. 2 Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. 3 The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

Spreeuwen op de vlucht (klankbeeldgedicht)

    bron: www.reddit.com  (CC)   KLIK HIER   Een grote zwerm spreeuwen: ze schilderen herfstpatronen       op de avondlucht.       @ Haiku-Henk Veenstra  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/30333/

Autumn leaves (haiku)

         de bomen zijn moe,                                     een vergeeld bladerkleed op de kleffe grond   beammen binne wurch in brúngiel blêdetekken op kliemske grûn the trees are tired a brownish cover of leaves on the sticky soil

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/autumn-leaves-haiku/

Bladeren van de HERFST

Tover dit fotovers om in een klankbeeldgedicht. Klik hier >  (Blue: composition by Eddie Allamand)  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/bladeren-van-de-herfst/

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123.     Winds of change blowing….Trees are loosening their leaves….Room for rejuvenation. Wyn fan feroaring…. Beammen litte blêden los…..Romt foar ferjonging. Een wind van verandering….Bomen lossen hun blad….ruimte voor vernieuwing.   The wind has died down…In the silence of the night…the …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-7/

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123. Now summer has passed . Between the naked branches a faint sun’s peeping. De simmer ferrûn. Troch neakene tûken skynt in skiere sinne. De zomer verging.Tussen de naakte takken nog een schrale zon.   to the poet’s home….only leaves of autumn crowd around his front door om it dichtershûs .. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-6/

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

  123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123. The sky in darkness, bending before the tempest, tomorrow clear skies. Hjoed fertsjustere, bûgjend foar de buien, moarn in skjinne loft. Vandaag verduisterd, buigend voor de buien, morgen opgehelderd.   A severe eastwind drives the dry leaves of autumn into …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-5/

Meer laden