web analytics

Tag: graaf floris

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 145).

Anno 1288. Tijdens de vreselijke overstromingen in dit jaar greep Graaf Floris zijn kans om de opstandige West-Friezen aan zich te onderwerpen. Een grote, goedbemande vloot platbodems werd onder leiding van Dirk van Brederode gezonden om de West-Friese dorpen één voor één te bedwingen. Dat lukte omdat de dorpen vanwege het hoogstaande water niet in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-145/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 142)

  Anno 1272.  Nauwelijks bekomen van de verliezen aan krijgsvolk en materieel, verzamelde Graaf Floris een nieuw leger. Hij viel daarmee de West-Friezen zo fel aan, dat velen werden gedood. De anderen namen de benen. Onder de gevangenen bevond zich een oude Fries. Deze werd niet gedood omdat hij de plaats kon aanwijzen waar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-142/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 129)

  Anno 1228. De nieuwe bisschop van Utrecht,  Wilbrand, spande al zijn krachten in om de weerbarstige drentenaren  en groningers te onderwerpen. Hij liet een oproep uitgaan naar het gewone volk in al zijn gebieden. Egbert, de stadsvoogd van Groningen was hem nog trouw en uit Friesland, speciaal uit de Woudstreken, Bakkeveen, Stavoren en Lemsterland, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-129/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 95)

Anno 1049. In Keulen was graaf Diederik gestorven aan de gevolgen van een in zijn dij geschoten giftige pijl. Zijn broer Floris I, wel graaf van Friesland genoemd, volgde hem op. Floris kreeg na de dood van Diederik met al diens vijanden  te maken. De West-Friezen moesten hem bijstaan in de oorlogen die volgden. Daarbij …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-95/