web analytics

Trefwoord archief: golfsport

Golfgrapke

-Athur is 90 jier âld. Hy golft alle dagen sûnt hy 25 jier lyn mei pensjoen gien is. Arthur is 90 jaar oud. Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar geleden met pensioen is gegaan. –Op in dei komt hy mismoedich thús. Op een dag komt hij teneergeslagen thuis. -‘Dat wie de lêste drip,’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/golfgrapke/