web analytics

Trefwoord archief: geschiedenis

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen (deel 12)

         De zoon van Prins Diocarus Segon, Dibbaldus Segon, volgde hem op als Prins van Friesland. Deze wordt als zeer dapper en oorlogzuchtig genoemd, hebbende reeds in het jaar 44 keizer Claudius, op deszelfs  krijgstogten in Brittanie, vergezeld en met manschappen bijgestaan, gelijk ook Claudius Civilis, een overste der Batavieren, wien wij vervolgens nader zullen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-12/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen (deel 11)

De Friezen bleven nu eenige jaren rustig voortgaan in het getrouw voldoen van hunne jaarlijksche schatting aan de Romeinen, bestaande, zoo als gezegd is, in een zeker bepaald getal koe- of ossenhuiden; zij waren thans, zoo het schijnt, tamelijk te vrede in hun lot.   Doch zekere Olenniuss, hoofdman eener keurbende en Romeinsche Landvoogd over …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-11/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (10)

Anno 17, 18, 19. Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND. In deze krijgstogten tegen opstandigen hadden de Romeinen, ongewoon aan de koude en veranderlijke lucht van deze lage gewesten, die door menigvuldige zeedampen vaak nog ongezonder worden, vooral voor hun, die zulks niet gewend zijn, gelijk de aan warmer lucht gewone Italianen, in deze landen veel te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-10/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 9).

HET JAAR 16.  Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.   Germanicus maakte zich op nieuw tot eenen herhaalden togt in het volgende voorjaar gereed, om met nog ontzaggelijker magt tegen Arminius te velde te trekken. Hij bragt eene vloot bijeen van meer dan duizend schepen, behalve nog vele transportschepen. Met deze vloot voerden zij de troepen door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-9/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 8).

HET JAAR 11                      Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.   Augustus had reeds getracht, zIch op die volken, welke Varus’ leger verslagen hadden, te wreken, doch daar zulks hem niet gelukt was, begon Tiberius, terstond na zijne verheffing op den rijkszetel van Rome, weder plannen te beramen, om de volken aan den Rijn te beoorlogen, en op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-8/

De Oude Friezen ( deel 7)

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.  Quintilius Varus, Stadhouder in deze gewesten, maakte zich, door zijne trotschheid maar nog meer door zijn vuil en ontuchtig gedrag, zeer gehaat bij deze volken, welke bovendien eenen gedurigen wrok tegen de Romeinen, die hunne vrijheid weggenomen hadden, voedden, en telkens gelegenheid zochten, om zich van hunne overheerschers vnj te maken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-oude-friezen-deel-7/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, deel 6.

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND Na den dood van Drusus, die niet lang voor ’s Heilands geboorte voorviel, werd zijn broeder Tiberius (naderhand de opvolger van Augustus) naar Germanie en Gallie gezonden, om die volkeren, welke gedurig tegen de Romeinen opstonden, te bedwingen en ten onder te brengen. Weinige jaren later stonden de Gauchen en Bructeren, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-6/

Meer laden