web analytics

Tag: geit

Vooruit met de geit (grapke)

Boer De Vries ging eens met de trein. Boer De Vries gong ris mei de trein. ‘Nee,’ zei de conducteur tegen hem, ‘die geit mag de trein niet in.’ ‘Nee,’ sei de kondukteur tsjin him, ‘dy geit mei net de trein yn.’ ‘Nou, dan bind ik hem wel achter de trein.’ zei De Vries. ‘No, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/vooruit-met-de-geit-grapke/

Vooruit met de geit.

  DE GEIT   Twa freonen tsjin elkoar: ‘Ik sil in geit keapje!’ Twee vrienden tegen elkaar: ‘Ik ga een geit kopen!’   ‘In geit keapje? Wêr moatsto dat bist dan litte? Do wennest op in flat!’ ‘Een geit kopen? Waar moet je dat beest dan laten? Je woont op een flat!’   ‘No, yn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/vooruit-met-de-geit/