web analytics

Tag: gedicht

Het MH-17 proces is gestart ………………>

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/03/het-mh-17-proces-is-gestart/

Hûs fan stilte (Tsjits Peanstra) https://bit.ly/2RgR2Nt

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/hus-fan-stilte-tsjits-peanstra/

Elke week weer 3 QR-cultureel uit het Friese land.

Elk van deze QR-codes kun je openen  met een QR-lezer op je i-phone. Elke week wordt ook de inhoud van deze QR-column ververst.  En natuurlijk kun je ook deze codes ofwel gezamenlijk ofwel per stuk selecteren en plakken in een bericht aan iemand anders. Allereerst een beetje info over het fenomeen QR-code. Een QR-code is een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/wekelijks-vier-qr-cultureel-uit-het-friese-land/

ONLINE-POËZIE (week 50)

Wil je elke week twee verse verzen ontvangen? Kopieer en plak dan deze QR.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/online-poezie-week-45/

Hûs fan stilte – Tsjits Peanstra

                    Hûs fan stilte  A-  Lit ús in hûs fan stilte bouwe B-   mei muorren fan leafde C-   en in dak fan frede D-   mei keamers fol bliidskip E-   en in tún. F-   In tún G-   mei wat ljocht  H-   en wat skaad I-   mei wat sjongende fûgels J-   en in slûgjende kat op it paad. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

De schilder en de pottenbakker (beeld-gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-schilder-en-de-pottenbakker-beeld-gedicht/

KOUDE WIND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/koude-wind/

Geluk (HaikuHank)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (15/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1530/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (14/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).           Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1430/

Ierde-ljocht (gedicht)

Hieronder een gedeelte van IERDE-LJOCHT  LIGHT OF THE EARTH  ( Fedde Schurer- Utflecht 1930) Ik kin ’t net keare dat de floed fan sinnepracht myn heart berint en dat myn jong en bûnzjend bloed de moaie ierde fûl bemint, dat hiel de rike, wûndre wrâld myn finzen hâldt.     – De waarme weelde fan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/ierdeljocht-gedicht/

Meer laden