web analytics

Tag: eenzaamheid

Alleen ( 川柳 )

  Zoals steeds verliep de dag. Er gebeurde niets, ze gaat weer alleen naar bed.   As altyd ferrûn de dei. Opnij barde neat, wer ’t bêd foar har allinne. ————————————————————————————————————– Henk Veenstra. Uit de bundel FERSKAAD. omzetting: Wopkje fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/alleen/

Eenzaam (senryu, 川柳 )

  In stokâlde man, Slofkjend it túnpaadsje lâns Opnij gjin post hjoed.   Een stokoude man, sleepvoetend het tuinpad neer. Weer geen post vandaag.   —————————————————————— Gedicht: Henk Veenstra, omzetting Wopkje-Fansels

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/eenzaam-senryu/