web analytics

Tag: drietalig onderwijs

VERBROEDERD, zij aan zij, zei zij.

Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst. Blijf kijken man, er komt nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/verbroederd/

Drietalige Pabo’s geopend (Trijetalige pabo’s iepene).

tiisdei 2 novimber 2010  LJOUWERT – Ljouwert hat as earste stêd yn Nederlân twa pabo’s mei in trijetalich lesprogramma. Der binne hjir hieltyd mear basisskoallen dy’t lesjouwe yn Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, mar de measte masters en juffen ha net leard hoe’t se lesjaan moatte yn trije talen. Noardlike Hegeskoalle NHL en Stenden Hegeskoalle binne dêrom …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/drietalige-pabos-geopend-trijetalige-pabo%e2%80%99s-iepene/