web analytics

Tag: dozijn

Sprekwurden dozyn 21 …… D 2.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 252. De hannen slop makket in meager sop. De handen slap maakt een magere soep. 251. De kroade wol wol rôlje, mar jo moatte him wol skowe. De kruiwagen wil wel rollen, maar je moet hem wel duwen. 250. De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/sprekwurden-dozyn-21-d-2/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/