web analytics

Tag: batavieren

De Oude Friezen ( deel 7)

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.  Quintilius Varus, Stadhouder in deze gewesten, maakte zich, door zijne trotschheid maar nog meer door zijn vuil en ontuchtig gedrag, zeer gehaat bij deze volken, welke bovendien eenen gedurigen wrok tegen de Romeinen, die hunne vrijheid weggenomen hadden, voedden, en telkens gelegenheid zochten, om zich van hunne overheerschers vnj te maken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-oude-friezen-deel-7/