web analytics

Tag: 05

Fryske Sprekwurden & sei-Siswizen – 05/30

  LOOC-Frysk Listen to Femke:                                                                                                       …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels-2/