web analytics

Terug naar SLOGANS

één slagzin voor heel FRIESLAND.

Bij de provincie-Friesland is al vele jaren geleden bedacht dat het mooi zou zijn als de Friese ondernemers in de toeristische sector gezamenlijk Fryslân op de kaart kunnen gaan zetten. Om dat streven te bereiken was de door de provincie Fryslân gefinancierde stichting MERK opgetuigd.

De focus van de stichting Merk-Fryslân zou primair liggen op invulling van promotie en marketing van Friesland o.a. ook door ondersteuning van de regio’s zoals de Wadden-eilanden bij de productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. Daarnaast werd MERK ook nog de aangewezen organisatie voor de promotie van Leeuwarden-Culturele Hoofdstad in 2018.

In 2016 ging de organisatie MERK zich eerst richten op tour-operators, rederijen en tussenpersonen. In 2017 zou er fors gepromoot gaan worden om in 2018 toeristen lijfelijk naar Leeuwarden te krijgen.

   Blijkbaar was het tóch lastiger dan gedacht om de toeristische toko-houders met de neus dezelfde kant op te krijgen opdat die gezamenlijk ervoor gaan zorgen dat de toerist metterdaad voor FRIESLAND kiest en niet links laat liggen.

De kunst was om alsnog een aantrekkelijk totaalconcept te bedenken waarbij de gasten hier een fijne tijd hebben en nog eens willen terugkomen ook. Zeker omdat 2018 niet zó ver in het verschiet lag en omdat een marketing-campagne tijd nodig heeft om op stoom te komen en te beklijven, was het noodzakelijk om dat meteen te gaan doen: ALLE HANDS AAN DEK DUS:  één (slagzin) voor ALLEN…ALLEN voor één (Friesland-promotie).

————————————————————————————————-

MERK heeft intussen deze website ingericht  >  Genieten in Friesland. Een stap in de goede richting.  Maar de slogan-achtige titel KOM JIJ GENIETEN IN FRIESLAND ?  is een open vraag en niet een TOTAAL-CONCEPT, geschikt om door alle toeristische ondernemers, steden en dorpen OVERAL in de Provincie gebruikt te kunnen worden.

        Binnen het huidige Friesland bevinden zich 422 steden en dorpen.

NaamloosVoor het ontwerpen van een overkoepelende slogan voor al die 422 steden en dorpen is heel wat meer expertise, denkkracht, creativiteit vereist dan voor het ontwerpen van één slagzin voor promotie van één enkele stad, afzonderlijk product of uitzonderlijke dienstverlening. Ook vanwege de hoge ontwerpkosten van een slogan en de toepassing ervan in een publiciteitscampagne kun je het bedenken van zo’n slogan beter niet aan een amateur overlaten.

Map Friesland-2
Het toerisme is voor Friesland één van de belangrijkste bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. Om de toestroom van toeristen op peil te houden en fors groter te maken kan NU, ook in samenhang met LWD2018, een publiciteits-campagne worden ontwikkeld waar inwoners en ondernemers trots op kunnen zijn.
– MARKETING is kort gezegd: de gezamenlijke activiteit van een groot aantal standhouders. Deze opvatting voor REGIO-MARKETING hoeft niet in te houden dat de eigenheid van stad of dorp niet tot uitdrukking gebracht kan worden in LOCALE VARIANTEN. Bij het hanteren van een GELIJK-LUIDENDE SLOGAN  (in mienskiplike slogan) gaat wel iets van het unieke verloren, maar de grote winst van een gezamenlijke, ongeveer gelijk-luidende slogan voor zo mogelijk alle 422 Friese steden en dorpen is, dat die leus dan ongeveer tegelijkertijd zal verschijnen op heel veel websites, op flyers, in advertenties enzovoort. HERHALING is dan super-gewaarborgd.
Bovendien is – bij gebruik door zoveel mogelijk toeristische en culturele ondernemers- de doelstelling van de Provincie Fryslân om die ondernemers “met de neus dezelfde kant op te krijgen” – tussen neus en lippen door ook geregeld.
Op 12 december 2016 werd door de Provinsje Fryslân, de daardoor mede-gefinancierde instellingen MERK en LWD2018 it earste Fryske Rekreaasje Kongres (Heerenveen-Thialf) georganiseerd. Lieven Bertels (KH2018) en Martin Cnossen (stichting Merk) deden toppie-down een ultieme poging om de toeristische ondernemers in Fryslân te bewegen om één lijn te trekken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/slogan/een-slagzin-voor-heel-fryslan/