web analytics

Terug naar SLOGANS

Criteria voor een goede slogan.

Als door jarenlange herhaling in diverse media de boodschap van de slogan alom bekend is, pas dán is het doel bereikt en kan de slogan nóg langer worden gebruikt. Voor een goede promotie-campagne is dus belangrijk:

  1. EEN GOEDE SLOGAN onder

  2. VEELVULDIG EN LANGDURIG GEBRUIK

——————————————————————————————————————————————————

EEN GOEDE SLOGAN is meestal KORT en KRACHTIG. Zo telt de slagzin MET MELK MEER MANS niet meer dan 4 woorden. Bovendien zie je hierin de alliteratie M..M…M…M. en de herhalingen van de E.

3. KORT en KRACHTIG

 De slogan moet ritmisch zijn, gemakkelijk te onthouden en te herhalen.    Bij voorbeeld deze one-liner:

BIJ HET HOUDEN VAN EEN HOND HOORT HET RUIMEN VAN DE STRONT.

4. ALLITERATIE , KLANKHERHALING

Toen het roken van tabak er nog bij hoorde en niet als slecht voor de gezondheid bekend stond, klonk bv de kreet HA HEERLIJK HUNTER met maar 3 woorden plus daarbij de grap, dat na de allitererende H telkens een andere klinker klonk… A-E-U.  Bovendien werd (onterecht) de suggestie opgeroepen dat het roken van de sigaret merk Hunter bij een HEER past en ook LEKKER zou zijn. De slagzin moet pakkend zijn en suggestief zijn.

5. Een WAARDE-OORDEEL

Beter is het als in de slagzin een VOORDEEL voor de toekomstige gebruiker doorklinkt: een reden om het product te gaan kopen. Dát zie je in bv MARS GEEFT DIRECT WEER ENERGIE.

6. VOORDEEL VOOR DE CONSUMENT

Goede slogans zijn onderscheidend, maar twee-derde ervan zijn betekenisloos of er wordt alleen maar iets geconstateerd. Voorbeeld: Harlingen heeft Wad.   Steenwijk Vestingstad.   Steenwijkerland WaterRijk,

Of de boodschap is niet realistisch of niet waar.  Franeker…ster van de elf steden, Drachten…Diamant van het noorden.

Of er blijven vragen hangen zoals bij: Kijk, dat is ’t mooie van Leeuwarden.   Tytsjerksteradiel…. alles wat Fryslân moai makket.    Surhuisterveen. Zo gezellig is er maar één.

De slogan moet de naam van van “het product” bevatten.

7. ONDERSCHEIDENDE KWALITEIT

De slogan moet de lezer iets vertellen over de aard van “het product” en wel zonder schromelijk te overdrijven.

8. REALISTISCH

Een goede slagzin kan gemakkelijk her-in-nerd worden. Een enkel woord is daarvoor niet genoeg. Een goed voorbeeld is de slagzin JE BENT EEN RUND      ALS JE MET VUURWERK STUNT uit 1989. Deze bestaat uit twee bij elkaar behorende delen, is persoonlijk (je), niet te kort, er is klank-herhaling ( rund-stunt ), is ritmisch en appelleert op het persoonlijk welzijn (niemand wil een rund worden genoemd of later verminkt rondlopen).

9. GEMAKKELIJK TE ONTHOUDEN

Er zijn nog vele andere criteria te noemen. Gesteld kan worden dat

10. Een goede slogan voldoet aan meerdere criteria tegelijk , zoals deze:

               LAAT DE KUST MET RUST

Zie hierna > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/slogan/een-slagzin-voor-heel-fryslan/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/slogan/criteria-voor-een-goede-slogan/