web analytics

198 resultaten voor De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de friezen

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 160)

Anno 1351-1354. Na jarenlange strijd, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, tussen de boosaardige Margaretha  en haar zoon Graaf Willem, waarbij de eindstrijd door de Hoekse partij werd verloren, moest Margaretha opnieuw Holland, Zeeland en Friesland aan Willem afstaan. Willem kondigde een algemene amnestie af voor de Hoekse partij, dus voor alle moorden, brandstichtingen, vernielingen enzovoort. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-160/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 159)

Anno 1349. Een verschrikkelijke pest-golf trof Europa. Volgens de overleveringen stierf de helft van de Europese bevolking. Gehele gehuchten, vestingen, vlekken, dorpen en steden lagen daarna geheel of vrijwel onbewoond. In vele plaatsen bleven slechts 10 van de 1000 inwoners in leven. De doden bleven meestal onbegraven liggen omdat de nog levenden te zwak waren. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-159/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 158)

Anno 1345. Over de slag bij Warns , opgetekend uit de oudste Friese geschiedenis: “Anno MCCCXLV  is Willem, de nijvggentheinde Greef van Hollant, ven dij Sted van Wtert comm woll meij 85 oft 86 tuijsent man, en hat der woll 6 wijke voorleid, de neij isser meij dij selle hoop wur comn in Vrieslant; ende …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-158/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 157 )

Anno 1345.   De Friezen waren onwillig om Graaf Willem van Holland  als hun heer te erkennen. Af en toe kwamen zelfs de inwoners van de Friese hoofdstad Stavoren in opstand tegen de ambtenaren van de Graaf. Zó sterk werd de weerstand, dat de Graaf , na het beleg van Utrecht, zich met een massa krijgsvolk …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-157/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 156.

Anno 1340. Toen Bisschop Jan van Diest stierf was het bisdom in zware schulden gedompeld. Bijna al het bezit in onroerend goed was verkocht of verpand. Zo was Overijssel verpand aan Graaf Reinout voor zestigduizend gouden Gelderse rijders. De Utrechtse kanonik Jan van Arkel werd tot Bisschop benoemd. Diens taakopvatting was niet het religieuze maar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-156/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 155.

  Anno 1337. Friesland werd geplaagd door burgertwisten, waarin zich vele abten en prelaten mengden. De monniken gespten het harnas aan en gedroegen zich als huursoldaten. De abten waren veelvuldig de leiders van benden roofzuchtige, ontuchtige en bandeloze monniken. Onder andere werd de geleerde abt van Lidlum, Eelko Liauckama, te Boxum door hen vermoord. Het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-155/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 154)

  Anno 1331. De macht en het aanzien van de Friese hoofdstad Stavoren was aanmerkelijk ook al waren de handel en scheepvaart ervan afgenomen. Het Hanzeverbond, eerst gesloten tussen Lubeck en Hamburg in 1241, omvatte vanaf 1292 ook Stavoren. Het verbond richtte zich op bestrijding van zeerovers en al het andere wat de vrije handelsvaart …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-154/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 153)

  Anno 1323. De Graaf van Gelder had van de Bisschop van Utrecht het slot Vollenhove gepand en voorzien van soldaten om zich de weg naar Friesland te banen. Hij meende recht te hebben op de Friese gebieden uit kracht van Keizerlijke giftbrieven. De Friezen waren daar niet content mee, ook omdat in de omliggende …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-153/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 152)

Anno 1317. De grote hongersnood en overige ellende had tot gevolg dat in Friesland de onderlinge twisten aanmerkelijk geluwd waren. Maar door de hongersnood en de daaropvolgende pest-epidemie waren de burgers danig verarmd en zo konden ze hun schulden niet aflossen. De invordering van schulden gebeurde met harde hand en niet zelden onrechtmatig. De edellieden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-152/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 151)

Anno 1315.   Van mei 1315 tot maart 1316 viel er zoveel regen, dat de meeste landbouwgronden onder water kwamen te staan, ook die in Frankrijk, Engeland, Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland en de bisdommen Keulen en Luik. Gewassen gingen verloren en er kwam een grote hongersnood. De hongerende bevolking ging in het veld de verdronken dieren …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-frioezen-deel-151/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 150 )

Anno 1310. Na de huldiging van de Hollandse Graaf te Franeker schijnen de Stellingwervers en Schoterwervers zich te schikken. Denkelijk omdat de Graaf ook de Utrechtse Bisschop te hulp zou kunnen roepen om met een sterk leger hen tot onderwerping te brengen. In 1313 werd een verdrag gesloten, waarbij de Woudlieden de schade, aangericht te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-150/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 149)

Anno 1310.  Intussen waren de inwoners van Enkhuizen van plan om zich te wreken op de Friezen. Op kerstnacht 1310 gingen ze te scheep, staken over naar Stavoren waar ze het klooster St. Odolfus plunderden en in brand staken. De prior en anderen werden vermoord. De burgers van Stavoren konden de branden blussen, waardoor een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-149/

Laad meer