web analytics

212 resultaten voor Geschiedenis Friezen

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 171 )

In 1404 overleed Hertog Albert, graaf van Holland en Zeeland. Van zijn drie zonen en vier dochters had Graaf Willem al enkele jaren het bewind overgenomen. Willem was een vriend van de Hoekse partij die Albert buiten het bewind had gehouden. Deze situatie gaf aanleiding tot hernieuwde onlusten en burgeroorlogen tussen de Hoekse edelen en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-191/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 170)

  Anno 1400. De Bisschop van Utrecht lukte het maar niet om de stad Groningen te bemachtigen door bemiddeling of verdrag. Daarom besloot hij dat gewapenderhand te bewerkstelligen. De Groningers wisten dat en probeerden bondgenoten als de Bisschop van Münster tot hun kamp over te halen. In juli werd de stad zonder succes belegerd door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-170/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 169)

Anno 1399. Om de druk van de Hollandse Hertog Albert te weerstaan sloten de Friezen een verbond met Hendrik IV, de Koning van Engeland. Nu de macht van de Hertog vooral ter zee afnam, vatten de Schieringers weer moed waardoor de Vetkopers toevlucht zochten bij de Bisschop van Utrecht. Deze probeerde zijn invloed in Groningen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-169/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 168)

Anno 1399. Hertog Albert had alleen nog heerschappij over de Friese hoofdstad Stavoren. Het Friese leger was fors versterkt met ingezeten, maar ook met talrijke zeeschuimers. De schans bij Molkwerum werd verbeterd en versterkt. Aan de grenzen van Stavoren werden sterkten en schansen opgericht en bemand. Daarentegen verzamelde Hertog Albert een grote legermacht van edelen, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-168/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 167)

  Anno 1398: In het voorjaar startte Hertog Albert nogmaals een raid op Friesland. Honderden schepen, bijeengebracht uit Hollandse steden, en een buitengewoon grote krijsgsmacht Hollanders, WestFriezen, Zeeuwen, Duitsers, Fransen en Engelsen verzamelden zich bij Enkhuizen. De Zuiderzee werd overgestoken onder bevelvoering van Graaf Willem van Oostervant, zoon van Hertog Albert. Er werd ontscheept bij …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-167/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 166).

Anno 1397. Ondanks dat vele Friezen er gebrand op waren om , als vervanger van de in de strijd gesneuvelde Potestaat Juwenga, een sterke leider te kiezen waren weinig Friese edelen genegen om zo’n belangrijke post te bekleden. Eerst werd de geleerde edelman Sixtus Dekama van Weidum verkozen. Zijn reisgenoot Galo Hania bedankte voor de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-166/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 165)

Anno 1395. Alweer werden de Friese landen geteisterd door een stormvloed. Het vaste land van de Zuiderzee tussen Medemblik, Enkhuizen en Friesland verdween in de golven, waarbij de stroomgeulen tussen de eilanden Tessel en Vlieland zich verbreedden. Hertog Albert van Beijeren, Graaf van Holland vernieuwde voor de laatste maal het verdrag met de Friezen voor …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-165/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 164)

  Anno 1380 Zoals altijd ging de vrijheid voor de Friezen boven het eigen belang. Jonker Okko ten Broek uit de OostFriese streken Broekmerland en Aurikerland had daar een andere opvatting over. Hij droeg zijn landgebied over aan Albert, de Graaf van Holland. Volgens de gesloten overeenkomst kreeg Okko dat gebied meteen in leen terug. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-164/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 163)

Anno 1373: OVERSTROMINGEN langs de Noordzeekust. In 1373 werd bijna geheel Oost-Friesland door een enorme watervloed overstroomd. Het welvarende dorp Westdeel werd geheel verwoest, alle mensen en dieren kwamen om het leven. In 1374 overstroomde gedurende vier maanden grote delen van Holland, Zeeland en het Sticht van Utrecht, waarbij vele steden en dorpen verloren gingen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-162-2/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( intermezzo)

Vele decennia lang hadden graven van Holland geprobeerd Friesland te onderwerpen. Bekend is de poging van de Albrechts vóórvoorganger Willem IV van Holland (1345). Binnen het Heilige Roomse Rijk hadden de Friese gebieden een sterke ontwikkeling doorgemaakt naar autonomie, de zogenaamde ‘Friese Vrijheid’. Deze ontwikkeling was het sterkst ten oosten van de Lauwers. In de tegenwoordige …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-intermezzo/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 162)

  Anno 1362.  Albert van Beijeren had zijn Kabeljauwse tegenstanders zover weten te bedwingen, dat hij ruimte kreeg voor een veldtocht tegen de West-Friezen. Dezen, door bloedbanden en handel met de Friezen ten Oosten van het Vlie verbonden, en gesteund door de Friezen van Oostergo en Westergo, hadden zich niet aan de Graaf onderworpen. Na …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-162/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 161)

Anno 1356. De bloedige oorlogen tussen de Bisschop van Utrecht en de Graaf van Holland eindigden met een verdrag. Anno 1358. Gespaard voor de woelingen van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, was het in Friesland betrekkelijk rustig. Maar enkele krijgszuchtige Friese edelen als Martena, Bokkama en Sjaardama, trokken naar het buitenland om een andere Heer …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-159-2/

Meer laden