web analytics

Reclame-tsumania.

WEET EN SIE

bit.ly/2yE7lg8

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/09/reclame-tsumania/

kijken hoe de vlag erbij hangt…

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/08/kijken-hoe-de-vlag-erbij-hangt/

COLLECTIE

Te openbaren met GoogleLens.

Een wankel geval: kabinet met gedoogsteunen.

kabinet met gedoogsteun

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/07/collectie/

WAAR OM ?

WAAR

WAAROM ?

WAAROM NIET ?

 

Waarschijnlijk zijn dit de belangrijkste vragen van de mens. Peuters kunnen al onophoudelijk vragen WAAROM ?  Volwassen ( vooral de mannelijke helft) is meer bezig met de vraag WAAROM NIET ?  En bejaarden eindigen weer met de vragen WAAROM ?  en WAAR ?

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/07/waar-om/

LEERGANG FRYSK

De gratis thuiscursus Frysk OANT-MOARN op het adres bit.ly/3wGZpby is eind 2022 overgeheveld naar een andere website, een ander adres. Er blijft de mogelijkheid om op het oude adres de Fryske Taal mei in MEMMESTIM te gaan leren. En wel overal ter wereld ( bij internet-verbinding) en elke seconde van elke dag.

Deze “verhuizing” heeft te maken met de uitkomst van een “eeuwige kalender” gebaseerd op dezelfde elementen: het Fryske Sprekwurd en de Fryske haiku als leermiddel Fryske Taal.

Een nieuw figuurtje in deze leergang Frysk is WYTSKE met uiteraard in “memmestim”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/06/leergang-frysk/

DE SPARE-RIBS TROPHY 2022

Alweer een topprestatie van slager Gerk Biesma uit Opeinde (een dorp nabij Drachten-Fryslân). Meer dan een eeuw staat slagerij Biesma met veel streekproducten voor pure ambacht.

Meer dan 85 slagers stuurden hun spare-ribs in voor deze vakwedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Tijdens de vakwedstrijd Spareribs Trophy 2022 werd slagerij Biesma voor het tweede jaar kampioen van Friesland. Terecht, want het maken van een goede spare-rib vraagt om grote vakmanschap. Veel factoren zijn van invloed op het eindresultaat van vier generaties vakmanschap sinds 1901. Gert Biesma is hofleverancier waarbij constant hoge kwaliteit terug te vinden is in alle producten. Innovatie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken naast de ambachtelijke werkwijze.

Pure ambacht en vakmanschap vind je ook terug in de eigen worstmakerij, waarin wekelijks worstsoorten en vleeswaren volgens traditionele én eigentijdse recepten worden geproduceerd.  Beroemd is Biesma’s turfgerookte droge worst. De smaak daarvan is onovertroffen:  alsof een engeltje op je tong is geland. Hetzelfde geldt voor de smaak en kwaliteit van Gerk’s spare-ribs: ONVERBETERBAAR-ONOVERTROFFENOVERHEERLIJK

Zie ook deze belegen column –> www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/remake-friese-turfgerookte-worst/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/04/de-spare-ribs-trophy-2022/

NOOIT WEER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/04/nooit-weer/

Wie dit leest wordt gek

Altijd word ik gegrepen door moeilijk te vatten opschriften als: ‘KILROY WAS HERE’,  ‘HIER KOMT IKKE’ ( op de etalageruit van een te verbouwen winkel), of:  ‘WIE DIT LEEST IS GEK’.

U denkt nu misschien: die onzin ga ik niet lezen. Ik ben niet gek. Maar gek genoeg heeft u inmiddels wél een stukje verder gelezen dan: ‘wie dit leest is gek’. Een logische reden om verder te lezen was er niet. Voor U heeft deze gekke kopregel geen betekenis, want U heeft zich immers zojuist voor NIET-gek verklaard.

Wie zopas heeft gelezen: ‘wie dit leest is gek’ was in ieder geval wél nieuwsgierig. Nu dient de vraag zich aan WAAROM u zo nieuwsgierig was bij het lezen van: ‘wie dit leest is gek’. Ik veronderstel dat u niet wenst te weten waarom uzelf gek zou zijn. Daarom lijkt het me logisch dat u nieuwsgierig bent wie er dan wél gek is. Deze gedachtegang is al gek, want waarom zou een ander gek of gekker zijn dan uzelf? U moest maar niet verder doordenken over dit grote probleem. Dat doe ik ook niet. BETER VAN NIET:  je zou er gek van worden. En daar passen we voor, niet waar?

Ik ken een gemeenteraadslid die elk onbegrijpelijk, dus onleesbaar geschrift onmiddellijk in de prullariabak mikt. Terecht, want onze gemeente beloofde helder en begrijpelijk taalgebruik Terecht, want deze persoon wordt niet goed van het jargon en de onzin die nog steeds wordt uitgekraamd. Wie dán nog doorleest is gek.

Misschien dat er binnenkort eens PITTIG wordt doorgedacht over dát grote probleem.  TOUCHÉ                                                                              

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/wie-dit-leest-wordt-gek/

Vlieg, vogeltje….

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/pander-vogel.png

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/vlieg-vogeltje/

-Democratie en andere mooie woorden-

Min betekent o.a. iets negatiefs. Te min is: niet goed genoeg. Niettemin betekent dus zoiets als: het gaat wel. Al-niettemin is dus: alles gaat zo-zo. Uiteindelijk betekent desalniettemin dus heel erg weinig. Desalniettemin won desalniettemin ooit met vlag en wimpel toen zo’n vijfhonderd taalbewuste Nederlanders werden bevraagd naar het meest welluidende woord. Zo zijn er mooi-klinkende woorden als: asperge, spaghetti, gehaktbal, sinasappelsap. Woorden die via lip, tanden en tong gevormd, gekauwd, geproefd worden. Bijna net zoals het gerecht zelf. Komt U ook het speeksel in de mond bij het uitspreken van bv. patat-saus?

Sommige woorden daarentegen zijn niet te pruimen. Zoals bv. de zweverige combinatie: kosmische dimensie. Andere (meestal ambtelijke woorden) zijn wollig verhullend, hebben een dubbele bodem of verraden de tegenovergestelde betekenis.

Er zijn ook mooie woorden als DEMOCRATIE (= het volk regeert). In de afgelopen 2500 jaar mankeerde daar (ook tussen de vele oorlogen) nogal wat aan. Want dát soort begrippen gaat pas iets betekenen als er INHOUD aan wordt gegeven en als ze worden nageleefd. Maar helaas al te vaak hebben politici de mond vol mooie woorden welke daarna hooguit op schrift worden gezet.

Een plaatselijk voorbeeld (citaat): “De intentie is om de kennis en kwaliteiten binnen wijkraden en dorpsbelangen te benutten om de kwaliteit van ontwikkelingsplannen ( en dus de leefbaar-heid in brede zin) te optimaliseren”.

Wat is er dan gedaan om die “expertise” in kaart te brengen en te vergroten? Hoe is de praktijk van de zogenaamde Interactieve Beleidsvorming? Werden onlangs niet heel be-langrijke plannen ontwikkeld zonder inschakeling van de wijkraden? Ook omdat ‘vergeten’ werd om eerst een betreffende wijkraad op te richten? En hoe verliep de informatie-verstrekking aan de wijkraden? Ondanks de stelling: ‘Vanaf 2004 wordt gestart met het maken van een communicatie-paragraaf bij verschillende projectplannen” zag ik nog geen begin daarvan. De bedoeling staat dus wel op schrift maar de uitvoering liet nog op zich wachten.

En klopte de inhoud van zo’n plan maar met de eigen stelling: ”begrippen en afspraken moeten HELDER zijn”. Nada, niks daarvan. Want zijn in één enkel beleidsvoorstel gebruikte begrippen als “contactmoment, inspanningsverplichting, toetsingscriteria, in het verlengde van het onderhavige besluit, limitatieve opsomming, scharnierpunt, geconcretiseerd, vertaalslag, initiatiefpunt, concept-convenant en adhoc-situatie” niet toe aan een heldere ‘vertaalslag’ naar het begripsraam van  doorsnee raadsleden en inwoners? Behoren onze volksvertegenwoordigers voor duidelijkheid en goed onderling begrip juist dáár niet op toe te zien? Uiteinde-lijk? Touché

Dit bericht is geplaatst in de rubriek Columns op januari 3, 2013.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/democratie-en-andere-mooie-woorden/

OPWARMERTJE

SENRYU …..kom, schat….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/opwarmertje/

Serie MAILHITS-POËZIE

Deze serie poëtische onderliners kun je als BLOK aan je bericht aan jezelf of een ander toevoegen. Door te selecteren, kopiëren en plakken in dat bericht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/38089/

Meer laden