web analytics

LEERGANG FRYSK

De gratis thuiscursus Frysk OANT-MOARN op het adres bit.ly/3wGZpby is eind 2022 overgeheveld naar een andere website, een ander adres. Er blijft de mogelijkheid om op het oude adres de Fryske Taal mei in MEMMESTIM te gaan leren. En wel overal ter wereld ( bij internet-verbinding) en elke seconde van elke dag.

Deze “verhuizing” heeft te maken met de uitkomst van een “eeuwige kalender” gebaseerd op dezelfde elementen: het Fryske Sprekwurd en de Fryske haiku als leermiddel Fryske Taal.

Een nieuw figuurtje in deze leergang Frysk is WYTSKE met uiteraard in “memmestim”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/06/leergang-frysk/

DE SPARE-RIBS TROPHY 2022

Alweer een topprestatie van slager Gerk Biesma uit Opeinde (een dorp nabij Drachten-Fryslân). Meer dan een eeuw staat slagerij Biesma met veel streekproducten voor pure ambacht.

Meer dan 85 slagers stuurden hun spare-ribs in voor deze vakwedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Tijdens de vakwedstrijd Spareribs Trophy 2022 werd slagerij Biesma voor het tweede jaar kampioen van Friesland. Terecht, want het maken van een goede spare-rib vraagt om grote vakmanschap. Veel factoren zijn van invloed op het eindresultaat van vier generaties vakmanschap sinds 1901. Gert Biesma is hofleverancier waarbij constant hoge kwaliteit terug te vinden is in alle producten. Innovatie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken naast de ambachtelijke werkwijze.

Pure ambacht en vakmanschap vind je ook terug in de eigen worstmakerij, waarin wekelijks worstsoorten en vleeswaren volgens traditionele én eigentijdse recepten worden geproduceerd.  Beroemd is Biesma’s turfgerookte droge worst. De smaak daarvan is onovertroffen:  alsof een engeltje op je tong is geland. Hetzelfde geldt voor de smaak en kwaliteit van Gerk’s spare-ribs: ONVERBETERBAAR-ONOVERTROFFENOVERHEERLIJK

Zie ook deze belegen column –> www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/remake-friese-turfgerookte-worst/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/04/de-spare-ribs-trophy-2022/

NOOIT WEER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/04/nooit-weer/

Wie dit leest wordt gek

Altijd word ik gegrepen door moeilijk te vatten opschriften als: ‘KILROY WAS HERE’,  ‘HIER KOMT IKKE’ ( op de etalageruit van een te verbouwen winkel), of:  ‘WIE DIT LEEST IS GEK’.

U denkt nu misschien: die onzin ga ik niet lezen. Ik ben niet gek. Maar gek genoeg heeft u inmiddels wél een stukje verder gelezen dan: ‘wie dit leest is gek’. Een logische reden om verder te lezen was er niet. Voor U heeft deze gekke kopregel geen betekenis, want U heeft zich immers zojuist voor NIET-gek verklaard.

Wie zopas heeft gelezen: ‘wie dit leest is gek’ was in ieder geval wél nieuwsgierig. Nu dient de vraag zich aan WAAROM u zo nieuwsgierig was bij het lezen van: ‘wie dit leest is gek’. Ik veronderstel dat u niet wenst te weten waarom uzelf gek zou zijn. Daarom lijkt het me logisch dat u nieuwsgierig bent wie er dan wél gek is. Deze gedachtegang is al gek, want waarom zou een ander gek of gekker zijn dan uzelf? U moest maar niet verder doordenken over dit grote probleem. Dat doe ik ook niet. BETER VAN NIET:  je zou er gek van worden. En daar passen we voor, niet waar?

Ik ken een gemeenteraadslid die elk onbegrijpelijk, dus onleesbaar geschrift onmiddellijk in de prullariabak mikt. Terecht, want onze gemeente beloofde helder en begrijpelijk taalgebruik Terecht, want deze persoon wordt niet goed van het jargon en de onzin die nog steeds wordt uitgekraamd. Wie dán nog doorleest is gek.

Misschien dat er binnenkort eens PITTIG wordt doorgedacht over dát grote probleem.  TOUCHÉ                                                                              

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/wie-dit-leest-wordt-gek/

Vlieg, vogeltje….

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/pander-vogel.png

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/vlieg-vogeltje/

-Democratie en andere mooie woorden-

Min betekent o.a. iets negatiefs. Te min is: niet goed genoeg. Niettemin betekent dus zoiets als: het gaat wel. Al-niettemin is dus: alles gaat zo-zo. Uiteindelijk betekent desalniettemin dus heel erg weinig. Desalniettemin won desalniettemin ooit met vlag en wimpel toen zo’n vijfhonderd taalbewuste Nederlanders werden bevraagd naar het meest welluidende woord. Zo zijn er mooi-klinkende woorden als: asperge, spaghetti, gehaktbal, sinasappelsap. Woorden die via lip, tanden en tong gevormd, gekauwd, geproefd worden. Bijna net zoals het gerecht zelf. Komt U ook het speeksel in de mond bij het uitspreken van bv. patat-saus?

Sommige woorden daarentegen zijn niet te pruimen. Zoals bv. de zweverige combinatie: kosmische dimensie. Andere (meestal ambtelijke woorden) zijn wollig verhullend, hebben een dubbele bodem of verraden de tegenovergestelde betekenis.

Er zijn ook mooie woorden als DEMOCRATIE (= het volk regeert). In de afgelopen 2500 jaar mankeerde daar (ook tussen de vele oorlogen) nogal wat aan. Want dát soort begrippen gaat pas iets betekenen als er INHOUD aan wordt gegeven en als ze worden nageleefd. Maar helaas al te vaak hebben politici de mond vol mooie woorden welke daarna hooguit op schrift worden gezet.

Een plaatselijk voorbeeld (citaat): “De intentie is om de kennis en kwaliteiten binnen wijkraden en dorpsbelangen te benutten om de kwaliteit van ontwikkelingsplannen ( en dus de leefbaar-heid in brede zin) te optimaliseren”.

Wat is er dan gedaan om die “expertise” in kaart te brengen en te vergroten? Hoe is de praktijk van de zogenaamde Interactieve Beleidsvorming? Werden onlangs niet heel be-langrijke plannen ontwikkeld zonder inschakeling van de wijkraden? Ook omdat ‘vergeten’ werd om eerst een betreffende wijkraad op te richten? En hoe verliep de informatie-verstrekking aan de wijkraden? Ondanks de stelling: ‘Vanaf 2004 wordt gestart met het maken van een communicatie-paragraaf bij verschillende projectplannen” zag ik nog geen begin daarvan. De bedoeling staat dus wel op schrift maar de uitvoering liet nog op zich wachten.

En klopte de inhoud van zo’n plan maar met de eigen stelling: ”begrippen en afspraken moeten HELDER zijn”. Nada, niks daarvan. Want zijn in één enkel beleidsvoorstel gebruikte begrippen als “contactmoment, inspanningsverplichting, toetsingscriteria, in het verlengde van het onderhavige besluit, limitatieve opsomming, scharnierpunt, geconcretiseerd, vertaalslag, initiatiefpunt, concept-convenant en adhoc-situatie” niet toe aan een heldere ‘vertaalslag’ naar het begripsraam van  doorsnee raadsleden en inwoners? Behoren onze volksvertegenwoordigers voor duidelijkheid en goed onderling begrip juist dáár niet op toe te zien? Uiteinde-lijk? Touché

Dit bericht is geplaatst in de rubriek Columns op januari 3, 2013.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/democratie-en-andere-mooie-woorden/

OPWARMERTJE

SENRYU …..kom, schat….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/opwarmertje/

Serie MAILHITS-POËZIE

Deze serie poëtische onderliners kun je als BLOK aan je bericht aan jezelf of een ander toevoegen. Door te selecteren, kopiëren en plakken in dat bericht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/38089/

TUINMANS-VERDRIET (zevenblad).

 Al een paar jaar heb ik een volkstuintje. Of volgens de beste vrouw ter wereld: de tuin heeft mij. In de herfst spit ik de aarde om en een wagonlading koemest er in. Alleen de boerenkool en de preiplanten blijven  staan voor de winteroogst. In de winter volgt de planning voor het volgende jaar.

 Daarna begint het lieve tuinmansleventje weer van voren af aan. In de vroege lentezon, worden de groentebedjes vóórbereid en later ingezaaid of volgezet met kasplantjes. Daarna volgt een constante strijd met (en niet tegen) de natuur. Er is altijd wat mis: er is te vroeg gezaaid of juist te laat, het is te koud of het is te warm, te nat of te droog, te dit of te dat. Ede Staal bezong het heel mooi in ‘Mien toentje’: de protters pikken als eersten de besjes, hazen zijn gek op een krop sla en de duiven knippen de boontjes af. En: je kunt niet lang op vakantie want het onkruidje ‘tuinmansverdriet’ overwoekert en verstikt dan echt alles.

Eigenlijk geldt hetzelfde ook voor degenen die op politiek terrein iets willen verbouwen: het is een constante worsteling met de elementen. Geduld is ook op dit terrein een schone zaak. Voor nieuwe ideeën moet het bedje goed worden vóórbewerkt. En dan nóg is het maar afwachten of een idee-zaadje aanslaat. Er is geregeld zorg, een opgeruimd gemoed en bij-voeding nodig. Vooral in de lokale politiek worden vele goede ideeën ondergeschoffeld vanwege partij-politieke motieven. En: maar al te snel worden politieke initiatieven  overwoekerd door het onkruid van vaste sleur en gemakzucht.

 Betrokkenheid van burgers bij het plaatselijk politiek gebeuren is een vrome wens van de gemeenteraad, maar meestal helaas geen feit. Bij feitelijke invoering van een ECHT democratisch stelsel is er mogelijk maar één groei-middel voor een goede samenwerking: politici en ambtenaren eens flink wakker schudden met een vette lading stront.                                         Touché          

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/tuinmans-verdriet-zevenblad/

SESAM-STYLE

Dit vers ( een senryu ) opent zich voor jou als het gekozen wordt.

I lost you by day.

By night I found you again

wand’ring through my mind.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/sesam/

Haagse kletskoek voor de kaalgeplukte regio.

Men kletse een zwikje vers gezeverde larie gedurende een stief kwartierke, verzwam dat met een halve pint Haagse humbug (of de goedkopere Haagse bluf) en poch dit op tot een vette dikdoenerij. Intussen verbloeme men een tas fijn opgesneden apekool met een kop zotteklap.
Dit quatsch-mengsel wordt een stief kwartierke gewauweld in een voorgebakken lucht-oven. Een flinke zwets lariekoek dien je zo heet mogelijk op te dienen met een portie fors opgeklopte nevellandse snoeverij en te bestrooien met een greintje jargon-kolder. Drink er gezellig een vet glaasje geleuter bij.

Dit bericht was reeds geplaatst in Columns en getagd Haagse blufpolitiek op .

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/haagse-kletskoek-voor-de-kaalgeplukte-regio/

Opslag KERNAFVAL in Friesland?

Op de plek waar Nederland ligt is zo’n 30 miljoen jaar geleden zeeklei afgezet. Een boring van Chevron bij Terwispel, ten ZW van Drachten) in 1971 naar aardgas tot 2000 meter diepte gaf aan dat daar een Boomse kleilaag ligt.
De rijksoverheid peinst er over om KERNAFVAL op te slaan onder Boomse-kleilagen. TNO adviseert nu meer proefboringen te laten doen omdat de nu beschikbare kennis onvoldoende is.
In 2011 werd besloten, dat de EU-landen zelf hun kernafval voor eeuwig veilig moeten gaan opbergen. Opslag in zoutkoepels zoals bij Ternaard en in Drenthe is één optie. De andere optie is opslag onder een Boomse-kleilaag van meer dan 100 meter dikte en op minstens 500 meter diepte. In Friesland zijn er zeker een viertal vindplaatsen van: bij Terwispel, Sneek, Steggerda en Bantega.

In Belgïe is bij MOL, op slechts 225 meter diepte, een ondergronds laboratorium gebouwd in de Boomse klei. Daar worden proeven gedaan met de constructie van mijngangen en opslag van hoog-radioactief afval met het oog op eindberging.
Nederland heeft tot 2080 of 2100 de tijd om de definitieve eindbergingslocatie onder klei of in steenzout aan te wijzen. Tot die tijd wordt kernafval uit KERNCENTRALES en ziekenhuizen tijdelijk opgeslagen bij Covra-Borssele. Voor veilige opslag de komende 240.000 jaar, mag het kernafval  hoe dan ook niet in contact komen met het bovengrondse.

De Provincies Groningen en Drenthe stellen, dat Boomse-kleilagen aldaar ONGESCHIKT zijn voor opslag vanwege scheuringen in de kleilagen tengevolge van de vele aardbevingen door gaswinning. Het provinciebestuur van Friesland is morbidus tegen dumping van kernafval in of onder Fryslân. Gedeputeerde Sitetske Poepjes: “It is skealik. As jo proefboarrings tastean, swimme jo in fûke yn”.

Opslag in Boomse klei?

– Proefboringen? Nou, de aanwezigheid van Boomse klei , plaats en omvang van de velden is in Friesland al lang aangetoond tijdens de vele (proef)boringen naar AARDGAS. Wat dat betreft is het noorden van Nederland, ook Friesland, als een vergiet, zo lek als een mandje tenzij de boorgaten voor eeuwig deugdelijk zijn afgestopt.  Het zal -bij proefboringen naar Boomse klei) dan alleen mogen gaan om de DIEPTE en DIKTE van de laag. Anders zou een eventuele toegestane proefboring naar schaliegas ( op denkelijk 3000 meter diepte) of aardgas ( op bv 2000 meter diepte) een voorwendsel kunnen zijn om onderweg (bv op 500 meter diepte) te stoppen omdat daar zo’n meer dan 100 meter-dikke Boomse-kleilaag wordt aangetroffen.

Waar het Rijk nu mee bezig is, is om discussie over mogelijke opslag van radioactief afval alleen te voeren in Den Haag en Amsterdam in plaats van samen met de burgers van  Friesland en Groningen. De regering wil stug vasthouden aan het standpunt dat er de komende 80 jaar nog niks besloten hoeft te worden en dat locatie-specifiek onderzoek nu helemaal niet aan de orde is. Maar het rapport “Eindberging radioactief afval; gewoon in zoutkoepels Noord-Nederland” roept inmiddels in Noord-Nederland de nodige vraagtekens op.

Wil je meer weten over andere troep die de industrie ( en de landelijke overheid) hier onder de zoden wilde bergen? Kijk dan eens op    http://co2opslag.wordpress.com/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2022/03/opslag-kernafval-in-friesland/

Meer laden