web analytics

212 resultaten voor Geschiedenis Friezen

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 3).

De OUDE FRIEZEN, archief Karakter. In hun burgerlijk bestaan en gedrag waren de oude Friezen, in vele opzigten, navolgenswaardig.  Gelijk de Germaansche volken in het gemeen, hadden ook de Friezen eene groote neiging tot het gebruik van sterken en bedwelmenden drank. Eene ondeugd, die dikwjls bij hen de oorzaak van krakeelen en doodslagen was. Deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-3/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN ( 2)

In het algemeen hadden de Germaansche volken weinig afbeeldingen hunner godheden, alzoo zij zulks onvoegzaam achtten, hetwelk ook door de Friezen nagevolgd schijnt te zijn. Echter hadden zij het vermaarde bosch Baduhenna, welligt tusschen Franeker en Harlingen om-streeks het dorp het dorp Herbajum gelegen, alwaar zij eene godin of eenen afgod van dien naam vereerden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-2/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN (1)

De OUDE FRIEZEN, archief De oude Friezen waren sterke, geharde en ruwe menschen, forsch van voorkomen. Verwijderd van alle weekheid, de vrucht van eene verfijnde  levenswijze waren zij volkomen gehard tegen elke verandering des weders, en tegen de ruwheid der lucht, die toen in deze oorden veel grooter waren dan thans. Hunne kleeding bestond uit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-1/

Geschiedenis

Op dit moment kun je ongeveer 200 edities van DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE FRIEZEN opzoeken via het zoekvak rechtsboven met het steekwoord GESCHIEDENIS. Of…..je klikt even op dit adres > http://www.fanvanfryslan.nl/?s=Geschiedenis+van+de+Friezen  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/geschiedenis/

De Oude Friezen ( deel 7)

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.  Quintilius Varus, Stadhouder in deze gewesten, maakte zich, door zijne trotschheid maar nog meer door zijn vuil en ontuchtig gedrag, zeer gehaat bij deze volken, welke bovendien eenen gedurigen wrok tegen de Romeinen, die hunne vrijheid weggenomen hadden, voedden, en telkens gelegenheid zochten, om zich van hunne overheerschers vnj te maken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-oude-friezen-deel-7/

Het Wilhellemust

– Medio 2017:  Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en de melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun 18de verjaardag van hun burgemeester een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland met een uitleg van onze ‘democratische rechtsstaat’. Dat wilden de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, blijkt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/05/het-wilhelmus/

het WILHELLEMUS

Ex-dichteres des Vaderlands, Anne Vegter, wilde ooit een nieuwe versie van het Nederlandse volkslied gaan schrijven.  ANP: Volgens Vegter is het huidige volkslied, het Wilhelmus, verouderd. “Wij zijn al lang niet meer overheerst door Spanje. We zijn een ander volk geworden en onze maatschappij is erg veranderd”. Medio 2017:  Scholen moeten leerlingen les gaan geven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/het-wilhellemus/

De saga van de Friese prinses RONIXA.

Anno 361. De Friese Hertog Udolf Haaron kreeg twee zonen: Hengist en Horsa. Met drie schepen, bemand met wrede, wilde Slaven en Noord-Friezen, voeren ze naar Brittannië. Toen de Britse koning Vortigern vernam dat zij geland waren, ging hij hen tegemoet. Omdat hij wel aan de twee sterke strijders zag, wat ze waard waren, begroette …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/de-saga-van-de-friese-prinses-ronixa/

GEK OP GEDICHTEN?

  Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst. Jofel dat je deze week weer even keek.               FANvanFRIESLAND bevat een paar duizend bijdragen over wat (in ieder geval) de Friezen verstaan onder Friese Cultuur: de Friese taal, het skûtsjesilen, de (schaats)elfstedentocht, het Friese landschap, het friese volkslied….Maar er is meer: Hou je van poëzie? …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/10/gek-op-gedichten/

12-12-’12 12:12 (meer dan 1212 bijdragen op FANvanFRIESLAND)

Ik heb het niet zo op de Kerstman. Koud is Sinterklaas door de commercie weggebonjourd of de kerstklaas moet weer komen opdraven.   Kan de goedheiligman nog uit de voeten op z’n trouwe schimmel Amerigo, de Kerstman moet hier laarzen aan en maar gaan lopen. Want medio december ligt er nog lang niet dát pak sneeuw voor een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/1212-1212/

Fan Fryslân en/of Fryslân Marketing en/of Friesland-Holland en/of FAN van FRIESLAND voor marketing van Friesland?

Sjochris Fryslân…..MERK toch hoe sterk. Rond het jaar 2000 verzorgde het maar liefst 60 medewerkers tellende Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) in Drachten — met miljoenen gesponsord door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe — officieel de toeristische marketing van Friesland. In 2003 ging deze directe concurrent van het commerciële bureau Friesland-Holland failliet. In …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/09/fan-fryslan-fryslan-marketing-of-fan-van-friesland/

I-DOC.Stavoren (Starum of Staveren)

  Stavoren  is een oude Hanzestad in Súdwest-Fryslân en mag beschouwd worden als dé invalspoort voor de watersport in Fryslân. De haven is nu thuishaven voor schepen van de bruine vloot. Stavoren beschikt over 6 havens, hotel, camping en diverse B&B’s. Het is Friesland’s oudste stad en eeuwenlang HOOFDSTAD van deze provincie. Er werd handel gedreven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/i-doc-stavoren-starum-of-staveren/

Meer laden