web analytics

198 resultaten voor De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de friezen

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 3).

De OUDE FRIEZEN, archief Karakter. In hun burgerlijk bestaan en gedrag waren de oude Friezen, in vele opzigten, navolgenswaardig.  Gelijk de Germaansche volken in het gemeen, hadden ook de Friezen eene groote neiging tot het gebruik van sterken en bedwelmenden drank. Eene ondeugd, die dikwjls bij hen de oorzaak van krakeelen en doodslagen was. Deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-3/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN ( 2)

In het algemeen hadden de Germaansche volken weinig afbeeldingen hunner godheden, alzoo zij zulks onvoegzaam achtten, hetwelk ook door de Friezen nagevolgd schijnt te zijn. Echter hadden zij het vermaarde bosch Baduhenna, welligt tusschen Franeker en Harlingen om-streeks het dorp het dorp Herbajum gelegen, alwaar zij eene godin of eenen afgod van dien naam vereerden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-2/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN (1)

De OUDE FRIEZEN, archief De oude Friezen waren sterke, geharde en ruwe menschen, forsch van voorkomen. Verwijderd van alle weekheid, de vrucht van eene verfijnde  levenswijze waren zij volkomen gehard tegen elke verandering des weders, en tegen de ruwheid der lucht, die toen in deze oorden veel grooter waren dan thans. Hunne kleeding bestond uit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-1/

Geschiedenis

Op dit moment kun je ongeveer 200 edities van DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE FRIEZEN opzoeken via het zoekvak rechtsboven met het steekwoord GESCHIEDENIS. Of…..je klikt even op dit adres > http://www.fanvanfryslan.nl/?s=Geschiedenis+van+de+Friezen  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/geschiedenis/

I-DOC.Stavoren (Starum of Staveren)

  Stavoren  is een oude Hanzestad in Súdwest-Fryslân en mag beschouwd worden als dé invalspoort voor de watersport in Fryslân. De haven is nu thuishaven voor schepen van de bruine vloot. Stavoren beschikt over 6 havens, hotel, camping en diverse B&B’s. Het is Friesland’s oudste stad en eeuwenlang HOOFDSTAD van deze provincie. Er werd handel gedreven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/i-doc-stavoren-starum-of-staveren/

De saga van de Friese prinses RONIXA.

Anno 361. De Friese Hertog Udolf Haaron kreeg twee zonen: Hengist en Horsa. Met drie schepen, bemand met wrede, wilde Slaven en Noord-Friezen, voeren ze naar Brittannië. Toen de Britse koning Vortigern vernam dat zij geland waren, ging hij hen tegemoet. Omdat hij wel aan de twee sterke strijders zag, wat ze waard waren, begroette …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/de-saga-van-de-friese-prinses-ronixa/

Laad meer