web analytics

Categorie: TAALHULP

Diverse gemakkelijke manieren om kennis te maken met de Friese taal.
Introduction to the Frisian language.

SesameSelect LADYBIRD (ladybug)

Afbeelding: WIKIPEDIA   seleksje >  IN KRÛPELHINTSJE   < selecteer               open >   een lieveveheersbeestje   < discover

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/sesameselect/

Ierde-ljocht (gedicht)

Hieronder een gedeelte van IERDE-LJOCHT  LIGHT OF THE EARTH  ( Fedde Schurer- Utflecht 1930) Ik kin ’t net keare dat de floed fan sinnepracht myn heart berint en dat myn jong en bûnzjend bloed de moaie ierde fûl bemint, dat hiel de rike, wûndre wrâld myn finzen hâldt.     – De waarme weelde fan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/ierdeljocht-gedicht/

Fryslân …. kleare poëzy, een serie drietaligheid uit en over Friesland (12/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/fryslan-kleare-poezy-1130/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (11/30)

Friesland….puur poëzie.   Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).         Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1130/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (10/30)

Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/friesland-puur-poezie-1030/

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 9/30.

    Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/friesland-puur-poezie/

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 8/30.

Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland-830/

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 7/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland-730/

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 6/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/05/31982/

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 4/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/05/friesland-pure-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland-430/

FLINTER FAN IT LOK (haiga-trivar)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/flinter-fan-it-lok-haiga-trivar/

FANtastyske lieten op FANvanFRYSLAN

LINKS: Skûlplak foar de nacht (Anneke Douma) De stoarm ( Weima & vd Werf) Ik haw in dream (Anneke Douma) HET GEBED yn ‘t Frysk    Alida Feenstra Liet IN PART FAN DY (Marcel Smit & Gerbrich Dekken) Bacon & Bones: It allerheechste guod (vrijheidslied) + FAN-SPESJAAL: IT MIENSKIPSLIET Minke Adema met NIM MY MEI. Hjir …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/02/fantastysk-liet/

Meer laden