web analytics

Categorie: Spreekwoorden/gezegden

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen, tegelspreuk.

ABN-alternatief: Bij de bren is het gras altijd groener.

                        Uit deze bijdrage en uit de >  Diashow Friese tegelspreuken.  < kun je elke spreuktegel naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Met het aanklikken …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk-2/

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen, tegelspreuk.

Uit deze bijdrage en uit de >  Diashow Friese tegelspreuken.  < kun je elke spreuktegel naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook > Alle tegelspreuken 2015.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk/

Een honds mailhitje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/12/mailhitje/

Opening FRI ESM USE UM te Leeuwarden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/09/opening-fries-museum-te-leeuwarden/

PRAAT MAR FRYSK (een snelcursus voor niet-frysktaligen)

KLIK > Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn) Naar aanleiding van de meest bekende Friese spreekwoorden en gezegden  over de dagelijkse dingen kun je vrij snel iets van de mooie Friese taal oppikken. Open een van de dertig dozijnen spreekwoorden en klik dan het geluidsbestand aan.        

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/praat-mar-frysk-een-snelcursus-voor-niet-frysktaligen/

LEVENSLESSEN van MOEDER TERESA de CALCUTTA (taalhulp)

It libben is in kâns, doch der wat mei. Het leven is een kans, doe er je voordeel mee. It libben is skientme, bewûbderje it. Het leven is schoonheid, bewonder het. It libben is in segen, priuw it. Het leven is een zegen, proef het. It libben is in dream, realisearje it. Het leven is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/levenslessen-van-moeder-teresa-de-calcutta-taalhulp/

Friese gezegden over het schaatsen.

  Men moat djip gean, sei de hurdrider, en hy skeat it wek yn.   Je moet diep gaan”, zei de hardrijder, en hij schoot in een wak. Fierder nei Ljouwert? Dat is te fier, sei de alvestêderider. Yn ‘e omkriten fan Boalsert gean ik wer werom. Verder naar Leewarden? Dat is té ver, zei de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/friese-gezegden-over-het-schaatsen/

Sei-siswizen (9)

SEI-SISWIZEN zijn de traditionele Frysktalige spreekwoorden. Evenals de modernere one-liners en aforismen zijn het creatieve analyses in een notendop. Bovenal zijn het handreikingen en geven een houvast om het vaak lastige leven wat gemakkelijker of overzichtelijker maken: om te kunnen OVER-LEVEN. Levenswijsheden zijn van alle tijden en van alle volken. Hele, driekwart en halve wijs- en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/sei-siswizen-009/

LLL-Sprekwurden, dozyn 22.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. KLIK HIER 264. Do bist de frou fan myn dreamen. Dat wol ik graach sa hâlde. Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden. 263. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken. Een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/lll-sprekwurden-dozyn-22/

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER 120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne. Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien. 119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER 25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.  ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.   26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

Meer laden