web analytics

Categorie: e-MAILHITS sprekwurden

Friestalige spreekwoorden op tegeltjes.

SesameSelect Frysk SKÔGJE

SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels- SKÔGJE IS SJEN MEI JINS BREIN EN FIELE MEI JINS HERT SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-  UITLEG, ÚTLIS, EXPLANATION Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/sesameselect-frysk/

Eigen bloed (frysk sprekwurd)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/eigen-bloed-frysk-sprekwurd/

Bij-scholing in eigen bedrijf.

Deze MAILHIT is ook vindbaar op http://123gedichten.wordpress.com in de rubriek MAILHITS-MENS en MAATSCHAPPIJ. Meer info over mijn OPERATIE-TRANSFER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/operatie-transfer-overstapbonus/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/bij-scholing-in-eigen-bedrijf/

BRAND (nieuwe tegelspreuk)

Aan het begin van onze jaartelling schreef de Romeinse dichter Vergilius al: TVA RES AGITUR QVAND OQVE PROXIMA ARDET  ofwel (vrije vertaling): Uw belang staat op het spel als ’t huis van de buren brandt.       Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/brand-nieuwe-tegelspreuk/

Loftkastielen (MAILHIT)

Google voor het Frysk. Op deze website http://www.fanvanfryslan.nl en op het weblog + Weblog 1-2-3 GEDICHTEN tref je vele MAILHITS in 1,2 of drie talen en in diverse categorieën. ELKE mailhit is een afbeelding, vindbaar ook in Google-AFBEELDINGEN met het zoekwoord mailhit, Friesland, ELKE mailhit kun je afzonderlijk met je e-mail meesturen, delen door deze te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/loftkastielen-mailhit/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

    It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork. Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke. Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.   Everything you buy is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

  KLIK HIER:                 KLIK HIER: Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.     Love is heavenly, but it can hurt like hell. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel.      Liefde is hemels, maar kan pijn doen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 27

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.   Someone can steal a cow but another one may not look over the fence. De iene mei in ko stelle mar de oare mei net oer de hikke sjen. De een mag een koe stelen maar een ander mag niet over het hek kijken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-26/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 24

                    Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. —————————————————————————————————————————————     Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. Boter, roggebrood en groene …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-23/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 23

KLIK HIER     KLIK HIER   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Skating is thirsty work, said the old woman, and she stood with one foot on the ice. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-22/

Fryske spreuktegelshow

Sjoch ek nei > http://bit.ly/2dLBaUm

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-spreuktegelshow/

Twa sprekwurden mei útspraak. 18/30

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–   Many people must be dead to become alive for us. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden. Menigeen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven.   Even with both feet on the ground you get nowhere.  Mei beide fuotten op ‘e grûn komst ek gjin …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/twa-sprekwurden-mei-utspraak/

Laad meer