web analytics

Categorie: grapkes

In the war (column)

Het moet me even van het hart…ik ben danig in de war. Onder-danig zelfs, als inwoner van het forensendorp Drachten-Smallingerland: de tweede stad van Friesland, ooit vanuit het centrale bestuur bestempeld als cultuurstad-van-het-noorden-des-lands. Want-ter bevordering van de naamsbekendheid- is recentelijk besloten om de naam Drachten met een koppelteken te koppelen met de gemeentenaam Smallingerland. Inhakend …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/06/in-the-war-column/

Sprookje: De windhond en de haas. Mearke: De wynhoun en de hazze

  In wynhoun en in hazze, dy woenen ris om it hurdste rinne. Een windhond en een haas wilden eens tegen elkaar gaan hardlopen. Beide setten tagelyk útein, de hazze soe troch in groppe, de wynhoun soe ’t gewoane paed hâlde. Beide startten gelijk; de haas zou lopen door een greppel , de windhond zou …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/04/sprookje-de-windhond-en-de-haas-mearke-de-wynhoun-en-de-hazze/

Hurdrinhoanne-Hardloophaan (grapke).

Hurdrinhoanne  –  Hardloophaan.   -Jelle rydt, mei in gong fan 80 km yn it oere, it doarp út.  Jelle rijdt met een snelheid van 80 km per uur het dorp uit.   -Dan sjocht er yn de efterútrydspiegel in hoanne, dy’t him ynhelje wol. Dan ziet hij in zijn achteruit-rijspiegel een haan, die hem wil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/hurdrinhoanne-hardloophaan-grapke/

Opening FRI ESM USE UM te Leeuwarden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/09/opening-fries-museum-te-leeuwarden/

Even bellen ( grapke)

– In boer sit yn in doarpskafee noflik oan ‘e bar in buorreltsje te drinken. Een boer zit in een dorpscafé genoeglijk aan de bar een borreltje te drinken. – Neist him stiet in sakeman, dy’t oanienwei ûngeduerich mei twa 2-euromuntstukken op de bar tikket. Naast hem staat een zakenman, die constant ongedurig met twee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/08/even-bellen-grapke/

Kanariezang

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/07/kanariezang/

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’ Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?   ‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/

Lastige vlieg (fotocartoon)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/lastige-vlieg-fotocartoon/

VERBOD OP BIJENGIF (bij-sluiter)

  Nog maar vier Europese landen hebben een verbod op de giftige, bijenvolk-dodende pesticiden ingesteld en sommige bijenpopulaties laten alweer een goed herstel zien. Enkele dagen geleden meldde de Europese voedselveiligheidswaakhond voor het eerst dat specifieke pesticiden dodelijk zijn voor bijen. Nu roepen juridische experts en Europese politici om een acuut verbod. Maar Bayer en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/05/verbod-op-bijengif-bij-sluiter/

SlimmeRick 1

Een oude vrijster in Drachten was beu van het lange wachten. Ze holde naar de hei en riep: “schaapherder, pluk nu mij… laat me niet langer smachten”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/slimmerick-1/

Yn kalk en semint ( grapke: in kalk en cement)

  Der komt in man by de dokter. Een man komt bij de dokter.   Seit de dokter: ‘Jo hawwe nierstiennen, kalk yn ‘e bloedfetten en jo hawwe wetter yn ‘e knibbels.’ Zegt de dokter: ‘U heeft nierstenen, kalk in uw bloedvaten. En u heeft water in de knieën”.   It andert fan de pasjint …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/yn-kalk-en-semint-grapke-in-kal-en-cement/

ROTONDE (grapke)

In Belch komt dronken fan in feestje. Een Belg komt bezopen van een feestje.   In polysjeman hâldt syn auto tsjin en seit: ‘Alkoholtest!’ Een politieagent houdt zijn auto tegen en zegt : ‘Alcoholtest!’   De man andert: ‘Wol, ferd….As ik dy 10 euro jou, litst my dan gean? – Nee. Goed, 20 Euro dan?’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/rotonde-grapke/

Meer laden