web analytics

Categorie: Friesland

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 194)

  Anno 1483. Steunende op de sterkte van zijn stins en z’n grote aanhang bracht de Vetkoper Wijbe Grovestins nogal wat schade toe aan de Schieringers. Als represaille verzamelde Sikko Sjaardema manschappen uit Leeuwarden om de stins van Wijbe te belegeren. De stins werd veroverd en tot het fundament afgebroken waarbij Wijbe om het leven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-194/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 193)

Anno 1480. De stad Leeuwarden ( Leo’s Waarde) kwam tot bloei door handel en scheepvaart. Maar de edelen en landheren in de omgeving onderdrukten de burgers. Vooral de Vetkopers maakten zich eraan schuldig. Het stadsbestuur probeerde die praktijken te beteugelen. Daarnaast werden ook protectionistische maatregelen genomen als de oprichting van gilden en verbod op het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel193/

Bakerpraatjes uit Harlingen.

    Vroeger wisten landfriezen, die geen enkele uit Duitsland of Holland afkomstig kindersprookje hadden gelezen of horen vertellen,helemaal niets af van een ooievaar, die kleine kindertjes brengt. Volgens het Friese kindergeloof komen de pasgeboren kinderen uit de Wouden, zoals men de houtrijke streken van Friesland noemt. Zij groeien daar als appeltjes aan de bomen, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/bakerpraatjes-uit-harlingen/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 192)

Anno 1477 Hoe meer rust de Friezen kregen van buitenaf, des te meer ruimte ontstond voor binnenlandse twisten.  Brandstichting, beroving, moorden, vechten, stinsen en dorpen verwoesten behoorde tot de dagelijkse praktijk. Gewapende benden inwoners en huurlingen bevochten elkaar. De dochter van Karel de Stoute, Maria huwde met Maximiliaan, de zoon van Keizer Frederik III. Daarmee …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-192/

LEELJEWYT-LELIEWIT (haiga)

Google voor het Frysk. Overdrachtelijk gaat deze HAIGA over een ontluikend talent. Voor een bijpassende melodie van Joost Brands: KLIK HIER  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/26320/

Libbenspaad (lytsfers)

Google voor het Frysk. Op it fytspaad gong efkes mei my mei yt skaad fan in flinter.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/libbenspaad-lytsfers/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 190

Anno 1470 Op 8 augustus stevenden twee Hollandse jachten en een grote kog op Friesland af op weg naar Gaasterland om daar te gaan roven. De Friezen kregen daar lucht van: de mannen verstopten zich in hinderlagen. De Hollanders vonden alleen vrouwen en kinderen in hun huizen en meenden dat de mannen waren gevlucht. De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-190/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 189.

Anno 1469.  Filips de Goede, Graaf van Holland, had – in overleg met Keizer Frederik III- de Friezen ongemoeid gelaten.  Zijn zoon, Hertog Karel, om zijn oorlogszucht De Stoute genaamd, had andere plannen. Na een landdag in Bolsward zonden de Friese bestuurders afgevaardigden naar Den Haag om achter Karel’s plannen te komen. Karel bleek met …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-189/

Aaisykje…? Fierljeppe?

 Foto fan Van der Meulen-Snits. Fan fan Fryslân fansels.     ikker nei ikker   stoareagje linich ljeppe   omtinke….. pet fol De oeroude Friese traditie om in het voorjaar kievitseieren te zoeken, lijkt tot het verleden te behoren. Het bestuur van de Provinsje Fryslân heeft besloten dat eier-rapen niet is toegestaan. Het gaat vooralsnog …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/aaisikje/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 188.

Anno 1456. De Friezen besloten om zich tot  Keizer Frederik III te wenden en hem de schattingen aan te bieden welke door de edelen waren ingepikt. Dat onder het beding, dat hertog Philips geen aanspraak op Friesland zou maken. De hertog blies de voorgenomen oorlog tegen de Friezen af, de Keizer ging akkoord met de voorstellen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-188/

Beschermd: INFO-FRIESLAND, 422 steden & dorpen.

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/frieslandalle-steden-en-dorpen/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 187.

Anno 1447. De onderlinge twisten in Friesland waren rond dit decennium bijna zonder einde. Zowel edellieden als geestelijken bedreven vele geweldsdelicten. Zo leefden de Roordema’s sinds lange tijd in onmin met de kloosterlingen van Lidlum. Meerdere malen hadden de edelen met geweld landerijen van het kloosterbeheer  in bezit genomen. Bij een onderhandeling over dit onrecht …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-187/

Meer laden