web analytics

TAALFERLIES

 

In deze serie TAALFERLIES gaat het om de verschillen tussen GEEF FRYSK en NET GEEF FRYSK. Op dit adres bit.ly/42r1Le2 kun je altijd terecht voor dezelfde of een volgende taalhulp voor de memmetaal. 

OANT MOARN EN LETTER

De spelling van een taal, ook van het Frysk, verandert geleidelijk: oude woorden, oude spellingen raken in onbruik en worden soms vervangen.

Zo is een tekst als “Jck woet jern sjaen, sey de blijnde, dat men aegen uyt deelde” lastig leesbaar/begrijpelijk voor de hedendaagse Friestaligen. Op talloze mobieltjes wordt door jongelui tegenwoordig eenvoudige teksten ingevoerd en dát vaak in zelfbedachte spelling.

Te pleiten valt voor een modern vereenvoudigd standaard-Frysk, een alom deelbaar, begrijpbaar, hertaalbaar FRIESPERANTO.


In de periode dat de Friese hoofdstad Leeuwarden zich succesvol had gepromoot tot Culturele Hoofdstad van Europa dateert tot heden het idee om de Friese taal (het Frysk) meer ende beter in de openbare ruimte te tonen.

Zo werden onder meer enkele woordjes onzinnig weggerukt uit hun zinsverband en opgehemeld naar een tijdelijke stand op een gebouw in het centrum. Het gebouwtje ABE kreeg een inpandige expositie van een karrevracht neon buisletterkes. En het OldehoofsterKerkhof was tekstueel opgeluisterd zoals hieronder valt te bewonderen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2023/03/fryske-taalspegel/