web analytics

FRYSK

In Friesland wordt van huis uit door 39,6 % de oorspronkelijke Fryske taal gesproken. Na de 2e wereldoorlog werd het gebruik van het Hollands als voertaal de norm: een misvatting omdat juist meertaligheid beter is voor een goed schoolverloop. De -nu tweede – taal van Nederland staat dichter bij het hart en spreekt vooral de ouderen aan. De Friezen hebben het recht om hun MEMMETAAL te gebruiken bv in de rechtszaal of in contact met ambtenaren van de gemeente, provincie of het rijk.

In de leergang Frysk (vindbaar op deze website onder de naam Oant Moarn op het adres bit.ly/3wGZpby ) tref je ook in 2022 ELKE DAG een oefening Frysk-mei-in memmestim. Want dát was duizenden jaren lang dé manier om het Frysk over te brengen naar volgende generaties. Deze leergang staat model, is een frame voor wereldwijde benutting tot behoud van “minor-languages”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2021/06/frysk-3/